Nina Mîndru
Nina Mîndru
Matematica - III-a

Împărțirea unui număr de 2 cifre la un număr de o cifră, când zecile deîmpărțitului nu se împart exact la împărțitor

Publicat 3/20/2020