Alina Stratulat
Alina Stratulat
Limba și Literatura Română - I-a

Dialogul. Componentele dialogului vorbitorul, ascultătorul ”Tu, iarbă, tot ai mamă” de Gr.Vieru

Publicat 5/1/2020