Olesea Talmazan
Olesea Talmazan
Limba și Literatura Română - I-a

Fabula ,, Greierul și furnica" de A. Donici.

Publicat 4/16/2020