Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

XI-a

Modulul I. PERSONALITATEA VORBITORULUI DE LIMBA ROMÂNĂ. RECEPTAREA FENOMENULUI CULTURAL-ARTISTIC

1.1. De la ființa limbii la personalitatea vorbitorului
1.2. Miturile, revelaţii fundamentale ale umanităţii
1.3. Elemente de analiză semiotică a textului
1.4. Miturile românești, simboluri ale existenţei arhetipale
1.5. Dragoste, creaţie, spiritualizare
       -  Tragica implinire a inaltului: Mănăstirea Argeşului
• Apreciază-ţi competenţele: personalitatea şi fenomenul cultural

Modulul II. CURENTE CULTURALE SAU ASPIRAȚIA UMANĂ SPRE PROGRES

2.1. Literatura română în zorii modernităţii culturale
2.2. Umanismul, o pledoarie pentru supremația umanului
2.3. Expresiile frazeologice: autohtone, internaţionale, intraductibile
2.4. Renaşterea, o nouă viziune asupra omului şi asupra timpului
2.5. Umanismul marilor cronicari
2.6. Dimitrie Cantemir, un prinţ al umanismului european
– Romanul Istoria ieroglifică, o capodoperă a literaturii alegorice
2.7. Iluminismul și emanciparea omului prin cultură Tainele Inimii(Part 1) (Part 2) Omul Luminilor
– Literatul ca Om al Luminilor: Gheorghe Asachi
– Ecuația romanească a iluminismului: Ion Budai-Deleanu
2.8.Redactarea unei compoziţii-portret cultural
• Apreciază-ţi competenţele: personalitatea şi curentul cultural


Modulul III. CURENTE LITERARE. DE LA INTERIORIZAREA LA ÎNȚELEGEREA TEXTULUI ARTISTIC

Unitatea didactică 1. CLASICISMUL ȘI PLEDOARIA LITERATURII PENTRU RAȚIUNE

3.1.1. Morfosintaxa părţilor de vorbire (actualizare)
3.1.2. Clasicism şi neoclasicism, discursul literar al normei
3.1.3. Idealul educaţional clasic în literatura română: Neneaca, cuconaşul ei şi dascălul de Constantin Stamati
3.1.4. Relații textuale ale enunțurilor
3.1.5. Morala și expresia ei în fabulă
3.1.6. Redactarea și prezentarea unei compoziţii-discurs
• Apreciază-ţi competenţele: autorul–formula estetică–opera

Unitatea didactică 2. ROMANTISMUL CA ASPIRAȚIE A OMULUI CĂTRE ABSOLUT

3.2.1. Preromantismul și nostalgia trecutului
3.2.2.Comunicarea verbală, paraverbală şi nonverbală
– Mitul naţional şi universal: Zburătorul. Sugestii pentru lectură
3.2.3. Romantismul ca sentiment şi fantezie
– Moralitate, idilism, patriotism
– Vizionarism, genialitate, cosmicitate
– Aspirația către „fără de margine”: poemul Luceafărul de Mihai Eminescu
3.2.4. Stilul individual al scriitorului şi al cititorului
3.2.5. Redactarea unei compoziţii de caracterizare a personajului romantic
3.2.6. Valori expresive ale punctuaţiei și intonației
• Apreciază-ţi competenţele: autorul–formula estetică–opera

Unitatea didactică 3. REALISMUL SAU LITERATURA CA FILM AL VIEȚII

3.3.1. Rostirea în spațiul axiologic al limbii române
3.1.2. Inaugurarea realismul românesc: Ion Creangă
3.1.3. Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu sau formula realismului istoric
3.1.4. Povara bunătăţii noastre de Ion Druță, romanul eternei reîntoarceri
3.1.5. Redactarea și prezentarea unei compoziţii-pledoarie
3.1.6. Cuvîntul în descriere, naraţiune şi dialog
3.1.7. Destinul și realitatea în Povara bunătăţii noastre
3.1.8. Cel mai iubit dintre pămînteni de Marin Preda, relativizarea perspectivei realiste
3.1.9. Redactarea unei compoziţii de caracterizare a personajului realist
• Apreciază-ţi competenţele: autorul–formula estetică–opera
Ion Druta "Pamantul, apa si virgulele"

Unitatea didactică 4. MODERNISMELE ȘI POSTMODERNISMUL SAU PLURALITATEA VOCILOR IDENTITĂȚII


3.4.1. Modernismul ca literatură inovatoare. Tudor Arghezii
O deschidere spre modernism: Alexandru Macedonski
3.4.2. Muzica, principiu integrator al simbolismulu: George Bacovia
3.4.3. De la cuvintele-cheie la axa lexicală a textului artistic
3.4.4. Expresionismul. Misterul eului şi al existenţei: Lucian BlagaExpresionismul – privire generală asupra  curentului
Drama Meșterul Manole sau definiția absolută a frumosului. Partea 2
3.4.5. Redactarea unei compoziţii de caracterizare a personajului modernist
3.4.6. Conştiinţa modernistă a identificării poetului cu lumea: Nichita Stănescu. Poezia „Necuvintele” 
– Un creator asumindu-și dramele existenței: Grigore Vieru. Imaginea mamei in poezia viereana
3.4.7. Poeții generației ochiului al treilea: Nicolae Dabija şi Ion Hadârcă
3.4.8. Redactarea unei compoziţii-sinteză literară. Metafora
3.4.9. Postmodernismul literar. Recuperarea stilurilor trecutului:
3.4.10. Mircea Cărtărescu
– Poezia ca temporalitate și destin: Nicolae Leahu
– George Cușnarencu sau relectura textului clasic
3.4.11. Personalitatea și actele comunicării
• Apreciază-ţi competenţele: autorul–formula estetică–opera

"Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” 
M. Volontir, actor care a jucat tacerea
Moartea caprioarei de N. Labis

2014