Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

I-a

CURRICULUM (SE VA REVIZUI ULTERIOR)


COMUNICAREA ORALĂ: ÎNŢELEGEREA DUPĂ AUZ


1.1. Omul şi comunicarea
1.2. Modul în care comunicăm. 
1.3. Ascultăm și înțelegem mesajul. 
1.4. Cuvântul. 
1.5. Componenţa sonoră a cuvântului.
1.6. Propoziția.
1.7. Semnificaţia propoziţiei: enunţiativă, interogativă, exclamativă. 
1.8. Conţinutul propoziţiei. 
1.9. Intonarea propoziţiilor conform conţinutului exprimat.
COMUNICAREA DIALOGATĂ 
2.1. Dialogul. 
2.2. Componentele dialogului: vorbitorul, ascultătorul. 
2.3. Dialogul simplu. 
2.4. Dialogul în funcţiune. 
2.5. Eticheta comunicării în dialog. 
2.6. Formule elementare de solicitare și de permisiune


COMUNICAREA MONOLOGATĂ 


3.1. Prezentarea personală. 
3.2. Prezentarea membrilor familiei (prenume, grade de rudenie primară)
3.3. Relatări/povestiri de fapte, întâmplări, fragmente din poveşti, texte audiate, citite. Comunicarea descriptivă 
3.4. Descrieri de obiecte după formă, dimensiune, culoare, mod de utilizare. 
3.5. Lectura imaginii. Comunicarea nonverbală 
3.6. Gestul, mimica. 
3.7. Unele semnale ale serviciilor: asistență medicală de urgenţă, pompieri, poliţie; semne rutiere; afişe informaţionale etc.


CITIREA 


4. 1. Sunetele şi literele. 
4. 2. Literele mici şi mari de tipar și de mână. 
4. 3. Cuvintele. Analiza sonoră. 
4. 4. Grupurile de litere: ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi, oa
Ortografia cuvintelor ce conțin grupul de litere che
 Literele de tipar y, Y, q, Q, w, W. Propoziția după scopul comunicării. Literele y, Y, q, Q, w, W
4. 5. Grupurile de sunete gz, cs scrise cu litera x. 
4. 6. Citirea silabisită. 
4. 7. Citirea cuvintelor. 
4. 8. Norme de pronunţie. 
4. 9. Citirea propoziţiilor. 
4. 10. Alfabetul. Generalizarea literelor și a sunetelor învăţate.
4. 11. Textul. Citirea textului. 
4. 12. Vocabularul textului. 
4. 13. Cuvinte noi din text. 
4. 14. Cuvinte cu sens asemănător. 
4. 15. Cuvinte cu sens opus. 
4. 16. Textul şi imaginea. 
4. 17. Textul-poezie: strofă, vers. 
4. 18. Personajul literar şi faptele sale. 
4. 19. Atitudinea faţă de comportamentul personajelor descrise în textele citite
4. 20. Învăţătura textului. 
4. 21. Tematica textului. 
4. 22. Emoţiile trăite. 
4. 23. Reproduceri ghidate ale unor fragmente de text. 
4. 24. Poezia. Memorarea şi recitarea expresivă. 
4. 25. Textul nonliterar informativ. 
4. 26. Textul nonliterar funcțional. 
4. 27. Specii literare (pentru textele din manual): povestea, poezia, ghicitoarea, proverbul.

Litera K

Litere Y,Q,W

Poezia ,,Limba noastră" de A. Mateevici

Primăvara de Spiridon Vangheli

Poezia O carte de C. Dragomir

Fabula ,, Greierul și furnica" de A. Donici.

Ciuboțelele Ogarului după C.Gruia

Continuare.Ciuboțelele ogarului” de Călin Gruia (continuare). Exerciții de determinare a atitudinii faţă de comportamentul personajelor

,,Cu penetul ca sideful" de M. Eminescu

,,Vrăbiuța uitucă" de L. Botna

,,Mărinimie" de Emil Gîrleanu

,,Hoțul" de Tudor Arghezi

,,Pățania ursului cafeniu" de Vl. Colin
Continuare

 ,,Moldova. Vocabularul textului"

Poezia ,,Cântec de primăvară" de Șt.O.Iosif
”Cântec de primăvară” de Ștefan Octavian Iosif

"Învățătura textului ”Găurile” (folclor)"

”Tu, iarbă, tot ai mamă” de Gr.Vieru

”Ciocârlia” de Ion Agârbiceanu

"Sunt școlar"

Poezia „Clasa întâi” de Ion Hadârcă

Personalitati Notorii. Modele demne de urmat

Sarbatorile nationale

Sunetul [c] şi litera de tipar k. Litera k (mică) de mână

Pomul înțelepciunii. Exerciții de transcriere
Sunetul [t] şi litera de tipar t. Litera t (mică) de mână
Sunetul [t] şi litera de tipar T. Literele mici și mari de tipar. Litera T (mare) de mână
Sunetul [h] şi litera de tipar H. Literele mici și mari de tipar. Litera H (mare) de mână
Grupul de litere ci