Matematica

Matematica ro

IV-a

1. Evocare prin exerciții și probleme


1.1. Inițiere 
1.2. Fixare 
1.3. Antrenare 
1.4. Consolidare 
1.5. Dezvoltare 
1.6. Evaluare 

2. Numerele naturale pînă la un milion


2.1. Formarea, citirea și scrierea numerelor cuprinse între 1000 și 10 000 
2.2. Numerele naturale pînă la 100 000
2.3. Formarea, citirea și scrierea numerelor cuprinse între 100 000 =i 1000 000 
2.4. Compararea și ordonarea numerelor pînă la 1000 000 
2.5. Înmulțirea cu 10, 100, 1000 
2.6. Împărțirea exactă la 10, 100, 1000 
2.7. Transformări ale unităților de măsuri 
2.8. Cifre romane .
2.9. Cine seamănă culege. Recapitulare. Evaluare 


3. Adunarea și scăderea numerelor naturale, pînă la un milion


3.1. Probleme cu două sume sau două diferențe 
3.2. Adunarea și scăderea numerelor mai mici decît 10 000 
3.3. Adunarea și scăderea numerelor mai mari decît 1 000 000
3.4. Probleme de scădere a două sume (adunare a două diferențe)
3.5. Cine seamănă culege. Recapitulare. Evaluare 


4. Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale, pînă la un milion


4.1. Probleme de aflare a două numere după suma și diferența lor 
4.2. Înmulțirea numerelor ce se termină cu zerouri 
4.3. Împărțirea exactă a numerelor ce se termină cu zerouri 
4.4. Înmulțirea cu un număr de o cifră 
4.5. Exerciții și probleme 
4.5.1. Probleme de aflare a două numere după suma sau diferența și cîtul lor 
4.5.2. Probleme rezolvabile prin metoda figurativă
4.6. Împărțirea la un număr de o cifră 
4.7. Cazuri speciale de împărțire 
4.8. Rezolvare de exerciții și probleme 
4.9. Înmulțirea cu un număr de două cifre 
4.10. Cine seamănă culege. Recapitulare. Evaluare 

5. Fracții


5.1. Formarea, scrierea și citirea fracțiilor 
5.2. Adunarea fracțiilor cu același numitor 
5.3. Scăderea fracțiilor cu același numitor 
5.4. Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor 
5.5. Aflarea unei fracții dintr-un număr 
5.6. Cine seamănă culege. Recapitulare. Evaluare. Fracții consolidare

 


6. Elemente de geometrie și măsurări


6.1. Poligoane 
6.2. Perimetrul poligonului 
6.3. Unități de măsură pentru lungime 
6.4. Perimetrul pătratului 
6.5. Perimetrul dreptunghiului 
6.6. Rezolvare de exerciții și probleme 
6.7. Corpuri geometrice 
6.8. Unități de măsură pentru masă 
6.9. Unități de măsură pentru capacitate vaselor
6.10. Unități monetare 
6.11. Unități de măsură pentru timp 
6.12. Cine seamănă culege. Recapitulare. Evaluare 


7. Matematica în viața noastră. Roadele învățării


7.1. Matematica în basme 
7.2. Matematica în natură 
7.3. Matematica în construcții 
7.4. Matematica în agricultură 
7.5. Matematica în producție 
7.6. Matematica în comerț 
7.7. Matematica în timpul liber
7.8. *Matematica prin imaginație 

 

Concurs de proiecte 
Cum înțelegem numerele naturale? 
Cum ne pricepem să folosim operații aritmetice? 
Cum ne pricepem să rezolvăm probleme? 
Cum ne pricepem să creăm probleme? 
Cum înțelegem fracțiile? 
Cum ne pricepem să recunoaștem și să descriem forme geometrice? 
Cum ne pricepem să calculăm perimetrul unui poligon? 
Cît de iscusiți suntem la măsurări? 
Cum ne pricepem să organizăm datele? 
Cum ne pricepem să investigăm situații-problemă din viața cotidiană? 
Cît de isteți am devenit? 

2017