Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

IV-a

Modulul 1 Patriotism


Unitatea 1 Gură de rai 
Unitatea 2 Oastea țării de Ștefan Tudor 
Unitatea 3 Modalități de exprimare orală în diferite situații de comunicare  (dialog, monolog, descriere) 
Unitatea 4 Pădurile Moldovei de Dimitrie Cantemir 
Unitatea 5 Mijloace de transmitere a informației
Unitatea 6 Eticheta comunicării (reguli de comunicare, formule de salut, ținuta, tactul) 
Unitatea 7 Tainele cărții. Rege între filosofi de Nicolae Dabija 
Unitatea 8 Compoziție după imagini: Moldova — gură de rai 


Modulul 2 Chibzuință


Unitatea 1 De șapte ori măsoară 
Unitatea 2 Culoarea, mirozna și foșnetul acelei cărțulii, după Ion Druță 
Unitatea 3 Elementele componente ale cărții: numele autorului, titlul, cuprinsul 
Unitatea 4 Cuvintele de Ștefan Tudor 
Unitatea 5 Cum poți forma cuvinte noi? 
Unitatea 6 Coridorul ispitei, după Voltaire 
Unitatea 7 Compoziție după un șir de imagini: Oriunde, oricând poți să înveți 
Unitatea 8 Tainele cărții. Cât un fir de neghină, după Emil Gârleanu 

Modulul 3 Sârguință


Unitatea 1 Pe cărările răbdării, sârguinței și hărniciei 
Unitatea 2 Toamna țesătoare de Vasile Alecsandri 
Unitatea 3 Verbul – element principal al comunicării. Timpul, persoana, numărul 
Unitatea 4 Caietul lui Mihai, după Titus Știrbu 
Unitatea 5 Tainele cărții. Despre carte poți afla mai mult din prefață sau postfață 
Unitatea 6 Să comunicăm despre sârguință 
Unitatea 7 Compunere pe baza cuvintelor, expresiilor de reper: Munca – cea mai rodnică odihnă 
Unitatea 8 Tainele cărții. Sârguința lui Iancu, după Virgil Stoenescu 
Tainele cărţii. Elementele cărţii. Atelier de creație: Despre cărți poți afla mai mult din prefață și postfață


Modulul 4 Prietenie


Unitatea 1 Un prieten este darul pe care ți-l faci singur 
Unitatea 2 Luceferii, după Vitalie Buzuleanu 
Unitatea 3 Substantivul. Numărul și genul substantivului 
Unitatea 4 Ce este mai tare decât cetățile (parabolă) 
Unitatea 5 Scrierea corectă a substantivelor 
Unitatea 6 Tainele cărții. Cei trei prieteni (poveste populară) 
Unitatea 7 Compunere cu începutul dat 
Unitatea 8 Tainele cărții. Vrăjitorul din Oz de Frank Baum 
Unitatea 9 Tainele cărții. Prietenii mari. Cărți din literatura universală și națională 


Modulul 5 Credință


Unitatea 1 Deschide ușa, creștine! 
Unitatea 2 Colindul gutuii din geam de Adrian Păunescu 
Unitatea 3 Pronumele. Pronumele personal. Numărul. Genul 
Unitățile 4 Steaua de la Betleem de Ion Druță 
Unitatea 5 Ortografia pronumelui 
Unitatea 6 Compunere după sfârșitul dat 
Unitatea 7 Tainele cărții. Deschide ușa, creștine! 

Modulul 6 Sensibilitate


Unitatea 1 Iarnă ca în vis… 
Unitatea 2 La gura sobei de Vasile Alecsandri 
Unitatea 3 Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul 
Unitatea 4 La săniuș, după Ion Agârbiceanu 
Unitatea 5 Comunicare nonverbală: gestica, mimica 
Unitatea 6 Invitația
Unitatea 7 Numeralul în comunicare 
Unitatea 8 Scrierea corectă a cuvintelor: într-o/într-un; dintr-o/dintr-un; n-ai/nai 
Unitatea 9 Compunere-descriere a unui colț din natură 
Unitatea 10 Tainele cărții. Sania, după Ion Druță 

Modulul 7 Bunăvoință


Unitatea 1 Zâmbește, copile, zâmbește 
Unitatea 2 Cine își schimbă căciula de Aurel Scobioală 
Unitatea 3 Anunțul 
Unitatea 4 Propoziția dezvoltată. Părțile principale și părțile secundare ale propoziției
Unitatea 5 Lupul și cucul de Alexandru Donici 
Unitatea 6 Scrierea corectă a cuvintelor: n-are; ce-l/cel; n-am/n-ai; nu-l, n-o, nu-i, n-ați, n-au; v-a/va 
Unitatea 7 Snoave și anecdote 
Unitatea 8 Predicatul. Predicatul verbal 
Unitatea 9 Compunere după imagini 
Unitatea 10 Tainele cărții. Momița și oglinda de Alexandru Donici 

Modulul 8 Responsabilitate


Unitatea 1 Frunza-i neam cu rădăcina 
Unitatea 2 Casa părintească de Spiridon Vangheli 
Unitatea 3 Subiectul simplu. Exprimarea subiectului 
Unitatea 4   Baladă de Nicolae Dabija  Partea II.
Unitatea 5 Acordul predicatului cu subiectul 
Unitatea 6 Compoziție după imagini: Împreună facem ziua bună 
Unitatea 7 La scăldat după Ion Creangă 
Unitatea 8 Tainele cărții. Pasărea albă a copilăriei mele, după Ion Druță 
Unitatea 9 Tainele cărții. În copilăria mea de Arcadie Suceveanu 

Evaluare sumativă.


Modulul 9 Devotament


Unitatea 1 Doamne, adu primăvara! 
Unitatea 2 Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri 
Unitatea 3 Atributul. Atributul – determinant al substantivului (2)
Unitatea 4 Puiul de Ioan Alexandru Brătescu-Voinești 
Unitatea 5 Atributul. Exprimarea atributului 
Unitatea 6 Compunere după titlul dat
Unitatea 7 Tainele cărții. La Paști de George Coșbuc 
Unitatea 8 Tainele cărții. O, rămâi de Mihai Eminescu 


Modulul 10 Curiozitate


Unitatea 1 Totul trebuie pus sub semnul îndoielii 
Unitatea 2 Dacă vrei să fii Columb de Arcadie Suceveanu 
Unitatea 3 Leul și cățelușa după Lev Tolstoi 
Unitatea 4 Complementul. Lecția 2. (3) Complementul – determinant al verbului 
Unitatea 5 Complementul exprimat prin substantiv (pronume) 
Unitatea 6 Compunere după titlul dat: Dovleacul și vița 
Unitatea 7 Tainele cărții. Cartea cu Apolodor de Gellu Naum 
Unitatea 8 Jocuri de Ana Blandiana 
                 *Parti principale de propozitie
                 *Dialogul ca element constitutiv
                 *Scriere funcțională
                 *Situaţii de comunicare. Revista clasei. Primăvară, primăvară, mai rămâi la noi în țară
                 *Acordul predicatului cu subiectul
Presa periodică pentru copii

2017