Biologia

Biologia ro

VI-a

Capitolul 1. Diversitatea lumii vii


1.1. Diversitatea organismelor pe Terra 
1.2. Organisme unicelulare
1.3. Organisme pluricelulare
1.4. Diversitatea plantelor şi animalelor din Republica Moldova
1.5. Importanţa plantelor şi animalelor pentru om
1.6.  Influenţa omului asupra mediului înconjurător 


Capitolul 2. Bioritmuri


2.1. Organisme diurne
2.2. Organisme nocturne 


Capitolul 3.Sisteme vitale


3.1. Comportamentul alimentar al animalelor fitofage 
3.2. Comportamentul alimentar al animalelor prădătoare
3.3. Comportamentul alimentar al animalelor omnivore 
3.4. Nutriţia la plante. Fotosinteza 
3.5. Nutriţia la animale 
3.6. Nutriţia la om. Rolul alimentelor
3.7. Respiraţia organismelor 
3.8. Transportul substanţelor prin corpul organismelor
3.9. Eliminarea deşeurilor din corpul organismelor 
3.10. Sistemul digestiv, respirator, circulator şi excretor la om


Capitolul 4.Sisteme de susţinere


4.1. Sisteme de susţinere la plante 
4.2. Sisteme de susţinere la animale


Capitolul 5.Reproducerea în lumea vie


5.1. Tipuri şi modalităţi de reproducere la plante şi la animale
5.2. Comportamente de reproducere la animale


Capitolul 6.Sisteme de coordonare şi de integrare a organismelor


6.1. Reacţia plantelor la factorii de mediu 
6.2. Comportamente de integrare a organismelor în mediu


Capitolul 7.Protecţia mediului înconjurător


7.1. Plante şi animale protejate prin lege
7.2. Rezervaţii naturale din Republica Moldova 

Igiena sistemului excretor
Particularitati ale sistemului circulator
Particularitati ale sistemului excretor
Igiena sistemului circulator
Adaptări ale organismelor la mediul lor de viaţă
Mediul inconjurator si activitatea omului
Adaptările structurale ale organismelor la factorii de mediu
Poziția, funcția de bază și igiena sistemului respirator
Poziția, funcția de bază și igiena sistemului reproducător
Poziția, funcția de bază și igiena sistemului locomotor
Poziția, funcția de bază și igiena sistemului cardiovascular
Poziția, funcția de bază și igiena sistemului nervos
Poziția, funcția de bază și igiena sistemului excretor
Poziția, funcția de bază și igiena sistemului digestiv

2017