Biologia

Biologia ro

IX-a

CAPITOLUL 1. CELULA, UNITATEA DE BAZĂ A VIEŢII 


1.1. Reproducerea celulară şi moştenirea caracterelor 
1.2. Reproducerea celulară:
a. diviziunea directă; 
b. diviziunea indirectă 
1.3. Gametogeneza 
1.4. Ereditatea organismelor. Legile lui G. Mendel. Hibridarea. Încrucişarea monohibridă: − Legea uniformităţii hibrizilor din prima generaţie; 
a. Legea segregării 
1.5. Variabilitatea organismelor 
1.6. Genetica umană: 
a. Maladii ereditare genice şi cromozomiale; 
b. Profilaxia bolilor ereditare Termeni-cheie: 
c. reproducere celulară; 
d. diviziune directă; 
e. diviziune indirectă: mitoză, meioză; 
f. gametogeneză; 
g. gameţi; 
h. genetică
i. ereditate; 
j. variabilitate; 
k. genă;
l. cromozom; 
m. boli ereditare

CAPITOLUL 2. DIVERSITATEA ŞI CLASIFICAREA ORGANISMELOR VII 


2.1. Regnul Virusuri 
2.2. Regnul Monera 
2.3. Regnul Protiste 
2.4. Regnul Ciuperci

Termeni-cheie:
a virusuri;
b monera;
c protiste; 
d ciuperci.

CAPITOLUL 3. PLANTE 


3.1. Procese vitale la plante: Transportul apei. Respirația. Transpirația. Fotosinteza


CAPITOLUL 4. ORGANISMUL UMAN ŞI SĂNĂTATEA 


4.1. Reproducerea la om. Organe de reproducere la om 
4.2. Fecundaţia, gestaţia şi naşterea la om 
4.3. Prevenirea sarcinii în adolescență 
4.4. Creşterea şi dezvoltarea la om. Perioada de sugar, copilărie, adolescenţă, adult şi senescenţă 
4.5. Ciclul ovarian şi uterin 
4.6. Igiena sistemului reproducător 
4.7. Afecţiuni ale sistemului reproducător. Maladii sexual transmisibile


CAPITOLUL 5.  ORGANISMELE ÎN MEDIUL LOR DE VIAŢĂ 


5.1. Comportamente de integrare a organismelor pentru menţinerea echilibrului dinamic în ecosistem 
5.2. Echilibru dinamic în ecosistem 
5.3. Relaţii interspecifice ale organismelor în ecosistem: relaţii concurente şi neconcurente 
5.4. Cicluri biogeochimice: ciclul apei, al carbonului, al azotului în natură 
5.5. Impactul acţiunii omului asupra propriei existenţe
5.6.Diagnosticul și profilaxia bolilor ereditare
5.7. Maladii ereditare genetice și cromozomiale la om.

Influenta omului asupra biodiversitatii
Poluarea apei si a solului
Poluarea atmosferei
Rezervatii naturale si monumente ale naturii din Republica Moldova