Matematica

Matematica ro

IV-a

Modulul 1  Repetăm cu sîrguință, învățăm cu ușurință


1.1. Evocare  Restructurare
1.2. Numerele naturale de la 0 pînă la 100                                                                                        
1.3. Adunarea și scăderea pînă la 100                                                                                               
1.4. Legătura dintre adunare și scădere                                                                                            
1.5. Înmulțirea și împărțirea tabelară                                                                                               
1.6. Legătura dintre înmulțire și împărțire                                                                                         
1.7. Ordinea efectuării operațiilor                                                                                                    
1.8. Cine seamănă culege  Recapitulare  Evaluare    

                                                                     
Modulul 2  Socotim necontenit, spre o mie am pornit


2.1. Numerele naturale 0–1000
2.2. Numere formate din sute întregi                                                                                                
2.3. Numere formate din sute, zeci și unități                                                                                   
2.4. Monede și bancnote  Schimb de bani                                                                                       
2.5. Compararea numerelor pînă la 1000                                                                                         
2.6. Ordonarea numerelor pînă la 1000                                                                                           
2.7. Cine seamănă culege  Recapitulare  Evaluare                                                                         
Modulul 3  Adunăm rezervînd și scădem împrumutînd
3.1. Adunarea și scăderea în concentrul 0–1000
3.2. Adunarea și scăderea fără trecere peste ordin                                                                          
3.3. Adunarea cu trecere peste ordinul unităților                                                                             
3.4. Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor                                                                                  
3.5. Adunarea și scăderea cu trecere peste ordinul unităților                                                        
3.6. Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor                                                                                 
3.7. Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor                                                                                  
3.8. Legătura dintre adunare și scădere                                                                                         
3.9. Adunarea și scăderea cu o trecere peste ordin                                                                         
3.10. Cine seamănă culege  Sistematizare  Evaluare                                                                       
3.11. Adunarea cu trecere peste ordinul unităților și al zecilor                                                          
3.12. Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor și al sutelor                                                                
3.13. Probleme cu adunări și scăderi                                                                                                
3.14. Adunarea și scăderea cu trecere peste ordin                                                                            
3.15. Cine seamănă culege  Recapitulare  Evaluare

                                                                        
Modulul 4  Înmulțim cu hărnicie, împărțim cu dărnicie


4.1. Înmulțirea și împărțirea în concentrul 0–1000
4.2. Înmulțirea unui număr cu o sumă                                                                                            
4.3. Înmulțirea cu 10 și cu 100                                                                                                         
4.4. Înmulțirea cu numere formate din zeci sau sute întregi                                                           
4.5. Înmulțirea fără trecere peste ordin a unui număr de două sau de trei cifre cu un număr de o cifră                                                                                                           
4.6. Înmulțirea cu trecere peste ordin a unui număr de două cifre cu un număr de o cifră                
4.7. Înmulțirea cu trecere peste ordin a unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră                                                                                          
4.8. Împărțirea exactă a unui număr format din zeci sau sute la un număr de o cifră                       
4.9. Împărțirea exactă la 10, 100                                                                                                      
4.10. Împărțirea exactă la numere formate din zeci sau sute întregi                                                  
4.11. Împărțirea cu rest                                                                                                                   
4.12. Exerciții și probleme cu împărțiri exacte și împărțiri cu restul diferit de zero                          
4.13. Împărțirea unei sume la un număr                                                                                            
4.14. Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, cînd zecile deîmpărțitului se împart exact la împărțitor                                                                                                     
4.15. Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, cînd sutele și zecile deîmpărțitului se împart exact la împărțitor                                                                              
4.16. Exerciții și probleme cu împărțiri                                                                                              
4.17. Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, cînd zecile deîmpărțitului nu se împart exact la împărțitor                                                                                               
4.18. Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, cînd zecile deîmpărțitului nu se împart exact la împărțitor                                                                                                
4.19. Rezolvare și creare de exerciții și probleme                                                                             
4.20. Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, cînd sutele deîmpărțitului nu se împart exact la împărțitor, iar cîtul este scris cu trei cifre                                                
4.21. Împărțirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, cînd cîtul este un număr format din zeci și unități                                                                                                         
4.22. Cine seamănă culege  Recapitulare  Evaluare            

                                                            
Modulul 5  Modelăm creativ, măsurăm inventiv


5.1. Elemente intuitive de geometrie și măsurări
5.2. Figuri geometrice                                                                                                                    
5.3. Corpuri geometrice                                                                                                                
5.4. Măsurarea lungimii  Decimetrul
5.5. Măsurarea lungimii  Transformări ale unităților de măsură                                                     
5.6. Măsurarea masei                                                                                                                    
5.7. Măsurarea capacității                                                                                                            
5.8. Măsurarea cantităților                                                                                                             
5.9. Măsurarea timpului  Ceasul                                                                                                    
5.10. Măsurarea timpului  Calendarul Transformari simple                                                                                   
5.11. Unități monetare                                                                                                                  
5.12. Cine seamănă culege  Recapitulare  Evaluare          

                                                             
Modulul 6  Culegem roadele învățării


6.1. Recapitulare finală
6.2. Cum înțelegem numerele naturale?                                                                                        
6.3. Cum știm să folosim operațiile aritmetice?                                                                             
6.4. Cum ne pricepem să rezolvăm și să creăm probleme?                                                            
6.5. Cum ne pricepem să recunoaștem formele geometrice?                                                          
6.6. Cît de iscusiți sîntem la măsurări?                                                                                   

2016