Matematica

Matematica ro

VIII-a

ALGEBRĂ


CAPITOLUL 1. RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI


§ 1. Mulţimea numerelor reale şi submulţimi ale ei 
§ 2. Operaţii aritmetice cu numere reale. Operaţii cu intervale de numere reale 

CAPITOLUL 2. PUTERI ȘI RADICALI


§ 1. Puterea cu exponent întreg 
§ 2. Radicali. Recapitulare şi completări 

CAPITOLUL 3. CALCUL ALGEBRIC


§ 1. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere  (varianta 2)
§ 2. Formule de calcul prescurtat 
§ 3. Metode de descompunere în factori 
§ 4. Rapoarte algebrice. Recapitulare şi completări (varianta 2)

CAPITOLUL 4. ECUAȚII ȘI INECUAȚII. SISTEME


§ 1. Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută 
§ 2. Sisteme de ecuaţii de gradul I 
§ 3. Inecuaţii cu o necunoscută. Sisteme de inecuaţii cu o necunoscută 
§ 4. Ecuaţii de gradul II cu o necunoscută. Metode de rezolvare. Introducere. Forma incompleta

CAPITOLUL 5. FUNCII. ȘIRURI


§ 1. (Varianta 1)Noţiunea de funcţie. Recapitulare şi completări  (Varianta 2) Notiunea de functie
§ 2. Funcţia de gradul  
§ 3. (Varianta 1)Proporţionalitatea inversă (Varianta 2) Funcția proporționalitate inversă
§ 4. (Varianta 1)Funcţia f: R + → R+,  f(x) =√x (Varianta 2) Funcția rădăcină pătrătă
§ 5. (Varianta 1) Şiruri numerice (Varianta 2) Noțiunea de șir numeric


CAPITOLUL 6. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂȚILOR ȘI DE STATISTICĂ MATEMATICĂ


§ 1. Noţiunea de eveniment 
§ 2. Noţiunea de probabilitate 
§ 3. Elemente de statistică matematică 

GEOMETRIE


CAPITOLUL 1. RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI


§ 1. Linii, unghiuri, triunghiuri, cercuri 
§ 2. Elemente de logică matematică.

CAPITOLUL 2. PATRULATERE


§ 1. Poligoane convexe 
§ 2. Paralelograme 
§ 3. Trapezul 
 

CAPITOLUL 3. ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR


§ 1. Teorema lui Thales 
§ 2. Triunghiuri asemenea 

CAPITOLUL 4. RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC


§ 1. Teorema înălţimii. Teorema catetei 
§ 2. Teorema lui Pitagora. Aplicaţii 
§ 3. Elemente de trigonometrie în triunghiul dreptunghic 

CAPITOLUL 5. VECTORI ÎN PLAN


1. Translaţia. Proprietăţi. Aplicaţii.
2. Noţunea de vector. Clasificarea vectorilor. Modulul vectorului.
3. Operaţii cu vectori.
4. Coordonatele vectorului.
5. Produsul scalar al vectorilor. Produsul vectorului cu un număr.
6. Aplicaţii (în geometrie, în fizică). 

*Relațiile lui Viète. Teorema reciprocă (2)

2019