Biologia

Biologia ro

XII-a

 CAPITOLUL 1. BAZELE GENETICII

1 . 1. Bazele moleculare ale eredității. Acizii nucleici. Genele 
1 . 2. Replicarea, transcripția, translația 
1 . 3. Bazele materiale ale eredității. Cromozomii 
1 . 4. Reproducerea celulaă[. Amitoza și mitoza 
1 . 5. Reproducerea celulară. Meioza 
1 . 6. Gametogeneza 
1 . 7. Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare
1 . 8. Moștenirea înlănțuită a caracterelor 
1 . 9. Moștenirea caracterelor cuplate cu sexul. Material complementar. Moștenirea caracterelor în cazul interacțiunii genelor 
1 . 10. Moștenirea grupelor sangvine 
1 . 11. Variabilitatea neereditară și ereditară a organismelor. Mutațiile și semnificația lor 
1 . 12. Factorii mutageni 
1 . 14. Ereditatea patologică la om 
1 . 15. Genetica umană și impactul ei asupra omului

CAPITOLUL 2. AMELIORAREA ORGANISMELOR. BIOTEHNOLOGII


2. 1. Ameliorarea animalelor
2. 2. Ameliorarea plantelor
2. 3. Ameliorarea microorganismelor
2. 4. Biotehnologiile tradiționale și moderne
2. 5. Ingineria genică 

CAPITOLUL 3.  EVOLUȚIA ORGANISMELOR PE TERRA. EVOLUȚIA OMULUI


3. 1. Ipoteze de bază ale originii vieții 
3. 2. Principiile evoluției biologice 
3. 3. Argumentele anatomiei comparate și ale embriologiei în evoluția lumii vii
3. 4. Argumentele paleontologiei și ale biologiei moleculare în evoluția lumii vii 
3. 5. Factorii evoluției: ereditatea și variabilitatea
3. 6. Factorii evoluției: interacțiunea organismelor cu factorii de mediu și selecția naturală 
3. 7. Direcțiile evoluției.
3. 8. Evoluția omului 

CAPITOLUL 4. ECOLOGIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

4. 1. Niveluri de integrare și organizare a materiei vii (1)  .
            Nivelurile de integrare si organizare a materiei vii (2)
4. 2. Organizarea materiei vii la nivel de individ 
4. 3. Organizarea materiei vii la nivel de populație
4. 4. Organizarea materiei vii la nivel de biocenoză
4. 5. Organizarea materiei vii la nivel de biosferă
4. 6. Ecosisteme naturale. Ecosistemul terestru-aerian 
4. 7. Ecosisteme naturale. Ecosistemul acvatic 
4. 8. Ecosisteme artificiale. Agroecosisteme 
4. 9. Relații trofice și piramide ecologice
4. 10. Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului 
4. 11. Poluarea ecosistemului terestru-aerian și protecția lui 
4. 12. Poluarea ecosistemului acvatic și protecția lui

2017