Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

VIII-a

CAPITOLUL 1

 1. Cartea, obiect cultural
 2. Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu
 3. Limba – principalul mijloc de comunicare

CAPITOLUL 2

 1. Poezia lirică
 2. Făptura mamei de Grigore Vieru
 3. Lexicul. Monosemia şi polisemia
 4. Sara pe deal de Mihai Eminescu
 5. Sensurile cuvântului
 6. Monosilab de toamnă de George Bacovia
 7. Sensul lexical/gramatical

CAPITOLUL 3

 1. Doina populară şi doina cultă
 2. Codrule, codruţule
 3. Noţiuni de sintaxă. Fraza
 4. Noi de Octavian Goga
 5. Adresarea

CAPITOLUL 4

 1. Proza narativă. Fragmente de roman
 2. Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc
 3. Sintaxa propoziţiei şi a frazei
 4. Subiectul şi propoziţia subiectivă

CAPITOLUL 5

 1. Proza narativă. Nuvela şi povestirea
 2. Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu
 3. Atributul. Atributul acordat şi neacordat
 4. Sania de Ion Druţă. / Lectura și vocabular. / Interpretarea textului. / Caracterizarea personajului  Noțiuni de nuvelă
 5. Complementul direct şi completiva directă
 6. Complementul indirect şi completiva indirectă
 7. Propoziția subordonată completivă indirectă
 8. Propoziția subordonată circumstanțială de concesivă
 9. Propoziția subordonată circumstanțială de scop

CAPITOLUL 6

 1. Genul dramatic. Comedia
 2. Conul Leonida faţă cu Reacţiunea de Ion Luca Caragiale
 3. Complementele circumstanţiale. Propoziţiile subordonate circumstanţiale
  -de timp- de cauzala -de loc   -de mod