Matematica

Matematica ro

IX-a

ALGEBRA


CAPITOLUL 1. RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI 


1.1. Mulţimea numerelor reale 
1.2. Operaţii cu numere reale 
1.3.  Puteri şi radicali 

CAPITOLUL 2. FUNCȚII 


2.1.  Noţiunea de funcţie. Recapitulare şi completări 
2.2.  Funcţii numerice. Recapitulare şi completări 
2.3.  Funcţia de gradul II 
2.4.  Funcţia 3 f : R →R, f (x) = x3 

 
CAPITOLUL 3. POLINOAME ȘI FRACȚII ALGEBRICE 


3.1.  Monoame. Operaţii cu monoame 
3.2.  Polinoame. Operaţii cu polinoame 
3.3.  Împărţirea polinoamelor 
3.4.  Rădăcinile polinoamelor 
3.5.  Operaţii cu fracţii algebrice. Recapitulare şi completări 

CAPITOLUL 4. ECUAȚII. SISTEME DE ECUAȚII 


4.1. Ecuaţii de forma ax + b = 0, a, b∈R. 
Recapitulare şi completări 
4.2.  Ecuaţii de gradul II cu o necunoscută 
4.3.  Ecuaţii raţionale 
4.4.  Sisteme de ecuaţii 
4.5.  Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor şi/sau sistemelor de ecuaţii 

CAPITOLUL 5. INECUAȚII. SISTEME DE INECUAȚII 


5.1.  Inecuaţii şi sisteme de inecuaţii de gradul I cu o necunoscută. Recapitulare şi completări 
5.2. Inecuaţii de gradul II cu o necunoscută. Metoda intervalelor 

GEOMETRIE 


CAPITOLUL 1. RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI 


1.1. Puncte, linii, plane, unghiuri 
1.2. Poligoane 


CAPITOLUL 2. CERCUL 


2.1. Recapitulare şi completări 
2.2. Unghiuri înscrise în cerc 
2.3. Cercuri înscrise. Cercuri circumscrise 


CAPITOLUL 3. ARII 


3.1. Noţiunea de arie 
3.2. Aria paralelogramelor 
3.3. Aria triunghiului 
3.4. Aria trapezului 
3.5. Aria poligonului regulat. Lungimea cercului şi aria discului 


 
CAPITOLUL 4. POLIEDRE 


4.1. Poliedre 
4.2. Prisma 
4.3. Piramida 
4.4. Trunchiul de piramidă CAPITOLUL 5. CORPURI ROTUNDE


5.1. Cilindrul (circular drept) 
5.2. Conul (circular drept) 
5.3. Trunchiul de con (circular drept) 
5.4 Sfera 

Lectia 1
Lectia 3
Lectia 4

2016