Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

IX-a

UNITATEA  1. PATRIA / LIMBA ROMÂNĂ 


Literatură:
Grigore Vieru “ În limba ta”    

                                                                                                           
Limbă şi comunicare:
Originea şi evoluţia limbii române                                                                                             
Rezumatul            

                                                                                                                           
UNITATEA  2. UNIVERSUL / NATURA


 Literatură: 
“Mioriţa” (Partea 1) (Partea 2) (Partea 3) (Partea 4)
 Ion Druţă  “Toiagul păstoriei”  

                                                                                                         
 Limbă şi comunicare:
Stilurile funcţionale ale limbii literare                                                                                         
Conversaţia cotidiană              

                                                                                                   
UNITATEA  3. ADOLESCENŢA 


Literatură:
Mircea Eliade  “Memorii” (Tentaţiile unui tînăr miop)                                                                    
Nicolae Labiş  “Moartea căprioarei”  

                                                                                              
 Limbă şi comunicare:
Structura morfologică a cuvîntului  

                                                                                           
UNITATEA  4. FAMILIA / ŞCOALA


 Literatură:
Lucian Blaga “Hronicul şi cîntecul vîrstelor”
Liviu Damian  “Apă cristalină”

                                                                                                          
Limbă şi comunicare:
Structura vocabularului                                                                                                                 
Tehnici ale dialogului    

                                                                                                                 
UNITATEA  5. DRAGOSTEA 


Literatură:
Mihai Eminescu  “Lacul”                                                                                                                   
Nichita Stănescu  “Pînă tîrziu, aşteptînd o fată”  

                                                                        
Limbă şi comunicare: 
Tipuri de dicţionare 
Curriculum vitae          

                                                                                                               
UNITATEA  6. LUMI FANTASTICE 


Literatură:
Ray Bradbury  “Casa”  

                                                                                                                  
Limbă şi comunicare:
Părţile de vorbire. Ortografia lor                                                                                             
Proiectul. Dezbaterea 


UNITATEA  7. TIMPUL / ISTORIA 


Literatură: 
Vasile Alecsandri  “Istoria unui galbîn”      

                                                                                   
Limbă şi comunicare:
Sinonimia şi omonimia sintactică                                                                                            
Corespondenţa. Cererea.  Raportul    

                                                                                     
UNITATEA  8  ARS POETICA


Literatură:
Tudor Arghezi  “Testament”  

                                                                                                        
Limbă şi comunicare 


Sintaxa frazei. Punctuaţia. Partea 1Partea 2.                                                                                                            
Lansarea şi receptarea mesajului    
Nume notorii din trecut
Dimensiunea alegorică a operei Micul prinț
Mitul etern al Păsării Măiestre (atelierul nr. 1)
Mitul etern al Păsării Măiestre (atelierul nr. 2)
Stratul sonor intonational ritmic al poeziei ”Decor” de G. Bacovial

Legatura prin subordonare                                                                                   

2016