Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

VI-a

Unitatea 1. CARTEA MEA DE CĂPĂTÂI


Literatură: Legământ de Grigore Vieru
Comunicare: Argumentarea simplă (I).
Redactarea unuitext argumentativ 

Unitatea 2. CARTEA – obiect de cultură


Literatură: Cartea de-a lungul veacurilor de Dorin Onofrei 
Structura cărţii: cuprinsul, prefaţa, postfaţa 
Comunicare: Comunicarea. Situaţia de comunicare 
Mesajul electronic 
Fișa de bibliotecă 
Fișa de lectură 

Unitatea 3. Dumnezeu i-a dat un Viers frumos…


Literatură: Privighetoarea de I. Al. Brătescu-Voinești 
Textul literar. Textul nonliterar 
Elemente de limba română: Câmpul lexical 
Circulaţia cuvintelorîn spaţiu. Regionalismele 
Comunicare:  Situaţia de comunicare monologată.
Monologul narativ
Instrucţiunea 

Unitatea 4. Cel ce are urechi de auzit să audă!


Literatură: Parabola semănătorului 
Parabola 
Elemente de limba română: Relaţii între cuvinte
după conţinut(sinonimia, antonimia).
Seriile sinonimice 
Comunicare: Monologul descriptiv 

Unitatea 5. Picături de înțelepciune


Literatură: Adevărata floare 
Tema, ideea, mesajultextului literar 
Elemente de limba română: Dicţionarul de sinonime.
Dicţionarul de antonime 
Comunicare: Reţeta 

Unitatea 6. Povestiri din alte vremuri


Literatură: Stânca corbului de Alecu Russo 
Legenda cultă 
Elemente de limba română: Relaţii între cuvinte după formă.Omonimia. Paronimia 
Comunicare:  Rezumatul 

Unitatea 7.Fă binele Și aruncă-l în mare


Literatură: Fata babei și fata moșneagului de Ion Creangă 
Basmul cult 
Caracterizarea personajului literar 
Elemente de limba română: Substantivul.
Locuţiunea substantivală.
Flexiunea și ortografia substantivului
Articolul. Articolul posesiv 
Articolul adjectival 
Comunicare:  Situaţia de comunicare dialogată

Unitatea 8. A fost odată nu se termină niciodată…


Literatură: Soldatul de plumb de Hans Christian Andersen 
Planul dezvoltat de idei altextului citit 
Elemente de limba română: Numeralul. Numeralul ordinal
Ortografia numeralului 
Numeralul fracţionar 
Comunicare:  Scrierea imaginativă.Dialogul
Interviul 
Revista mea: Interviul 

Unitatea 9. Un rai din basme


Literatură: Fiind băiet, păduri cutreieram de Mihai Eminescu 
Opera lirică 
Elemente de limba română: Pronumele.
Pronumele posesiv 
Pronumele reflexiv 
Comunicare:  Argumentarea simplă (II)
Argumentarea simplă pe baza unui citat 

Unitatea 10. Fii bine-venită, Iarnă!


Literatură: Iarna pe uliţă de George Coșbuc 
Hiperbola 
Elemente de limba română: Pronumele posesiv.
Adjectivul pronominal posesiv 
Pronumele demonstrativ.
Adjectivul pronominal demonstrativ 
Comunicare:  Scrisoarea de felicitare 

Unitatea 11. Ea orice zi și-o-ncepe ca pe-o școală…


Literatură: Albina de Vasile Romanciuc 
Metafora 
Tipuri de rimă 
Elemente de limba română: Adjectivul.
Gradele de comparaţie ale adjectivului 
Locuţiunea adjectivală 


Unitatea 12 Un om este suma actelor sale
Literatură: Domnu Trandafir de Mihail Sadoveanu 
Povestirea 
Elemente de limba română: Verbul. Modurile nepersonale 
Comunicare: Realizarea unei descrieri de natură. Peisajul 
Unitatea 13 Toți oamenii maturi au fost mai întâi copii
Literatură: Când bunicul era nepot… de Aureliu Busuioc 
Elemente de limba română: Adverbul Gradele de comparație
Comunicare: Reflectarea propriei experienţe într-un textscris 


Unitatea 14 ASEMENI OAMENILOR
Literatură: Doi câini de Alexandru Donici   Moduri de expunere predominante. "Alegoria. Modalități de caracterizare a personajelor"
Fabula 
Elemente de limba română: Prepoziţia 
Locuţiunea prepoziţională
Comunicare: Realizarea unei descrieri orale: portretul


Unitatea 15 SĂ ŢINĂ VACANŢA-ACUM VREO ZECE ANI!
Literatură: Scrisoare de Ana Blandiana . Lectura și observarea textului. 
Elemente de limba română: Clasificarea propoziţiilor.
Propoziţii afirmative și propoziţii negative 
Propoziţii enunţiative și propoziţii interogative 
Propoziţiisimple și propoziţii dezvoltate 
Comunicare: Argumentarea simplă (III).
Argumentarea pe baza unor versuri 

"Calchieri şi pleonasme în comunicarea orală şi scrisă"
"Redactarea textului argumentativ"
"Greşeli frecvente le nivel de scriere şi exprimare"

2011