Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

V-a

I. CARTEA ŞI TEXTUL

1. CARTEA


Cartea 
Interiorul cărţii 
Cartea şi biblioteca. Cele dintîi lecturi de Mircea Eliade 
Situaţia de comunicare. Tipuri şi modalităţi 
Organizarea monologului

2. CUVÎNTUL ŞI TEXTUL


Cuvîntul 
Familia lexicală 
Cîmpul lexical 
Realitate şi ficţiune. O furnică de Tudor Arghezi 

3. TIPURI DE TEXTE


Textul literar. Sfîrşit de toamnă de Vasile Alecsandri 
Textul nonliterar 
Sunetele limbii române 
Diftongul. Triftongul 
Silaba 
Organizarea textului scris

II. STRUCTURILE TEXTULUI

4. NARAŢIUNEA


Naraţiunea. Balada celor cinci motănaşi de Ion Druţă 
Planul simplu de idei 
Planul dezvoltat de idei
Verbul 
Modurile verbului 
Modul indicativ. Prezentul 
Imperfectul. Perfectul compus 
Perfectul simplu. Mai mult ca perfectul 
Viitorul 
Modul imperativ 
Verbele predicative şi verbele nepredicative

5. AUTOR. NARATOR. PERSONAJ 


Autor. Narator. Personaj. Amintiri din copilărie de Ion Creangă 
Regionalismele 
Figuri de stil  Repetitia 
Rezumatul 
Substantivul 
Articolul 
Cazurile substantivului.
Prepoziţia 

6. DIALOGUL


Dialogul. Vizită... de Ion Luca Caragiale 
Formule specifice dialogului 
Organizarea dialogului 
De la textul dialogat la textul narativ 
Pronumele personal
Numeralul. Numeralul cardinal
Dicţia - arta de a vorbi frumos

III. UNIVERSUL TEXTULUI

7. LEGENDA POPULARĂ

Legenda populară: realitate și ficțiune
Legenda. Dragoş-Vodă 
Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul
Adverbul 
Interjecţia 
"Legenda. Locuri, plante, ființe"

8. BASMUL


Basmul. Prîslea cel voinic şi merele de aur Partea 2, Partea 3, Partea 6
Predicatul 
Povestirea 
Subiectul, formulele de basm
Caracterizare de personaj

9. MITUL


Mitul. Filemon şi Baúcis 
Subiectul 
Texte de interes personal 

10. POEZIA


Poezia. Ce te legeni... de Mihai Eminescu.
Atributul Var.2
Complementul 

11. SNOAVA


Snoava. Boierul şi Păcală 
Conjuncţia 
Proverbul. Zicătoarea 
Ghicitoarea

Povestirea „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupéry
Prezentarea personajului. „Heidi, fetița munților” de Johanna Spyri
"Păcală și Tândală, eroi populari"
"În pădurea Petrișorului" de M. Sadoveanu. Specificul textului.."
"Scrisoarea"
"Atelier de scriere: redactarea textului descriptiv"
„Moldița-Crăița și Zimbrișor-Cornișor de pe muntele Dor” de V.Covalschi
Reguli de acces la cuvânt: întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, așteptarea rândului la cuvânt
Notitele
Elementele comunicării. Comunicarea monologată 
Informaţii esenţiale din mass-media: evenimentul cultural
Enunţul. Tipuri de enunţuri. Punctuaţia enunţului
 Buletinul meteo. Informaţii esenţiale din cotidian
Propoziţia. Noţiuni generale. Propoziţia simplă și propoziţia dezvoltată

2015