Informatica

Informatica ro

X-a


Capitolul 1. TIPURI DE DATE STRUCTURARE


1.1. Tipuri de date tablou (array)
1.2. Tipuri de date șir de caractere
1.3. Tipuri de date articol (record)
1.4. Instrucțiunea with
1.5. Tipuri de date mulțime (set)
1.6. Generalități despre fișiere
1.7. Fișiere secvențiale
1.8. Fișiere text
Test de autoevaluare nr. 1

Capitolul 2. INFORMAȚIA


2.1. Cantitatea de informație
2.2. Codificarea și decodificarea informației
2.3. Coduri frecvent utilizate
2.4. Informația mesajelor continue
2.5. Cuantizarea imaginilor
2.6. Reprezentarea și transmiterea informației
Test de autoevaluare nr. 2

Capitolul 3. BAZELE ARITMETICE ALE TEHNICII DE CALCUL


3.1. Sisteme de numerație
3.2. Conversiunea numerelor dintr-un sistem în altul
3.3. Conversiunea din binar în octal, hexazecimal și invers
3.4. Operații aritmetice în binar
3.5. Reprezentarea numerelor naturale în calculator
3.6. Reprezentarea numerelor întregi
3.7. Reprezentarea numerelor reale

Capitolul 4. ALGEBRA BOOLEANĂ


4.1. Variabile și expresii logice
4.2. Funcții logice
4.3. Funcții logice frecvent utilizate

Capitolul 5. CIRCUITE LOGICE


5.1. Circuite logice elementare
5.2. Clasificarea circuitelor logice
5.3. Sumatorul
5.4. Circuite combinaționale frecvent utilizate
5.5. Bistabilul RS
5.6. Circuite secvențiale frecvent utilizare
5.7. Generatoare de impulsuri
Test de autoevaluare nr. 5

Capitolul 6. STRUCTURA ȘI FUNCȚIONAREA CALCULATORULUI


6.1. Schema funcțională a calculatorului
6.2. Formatul instrucțiunilor
6.3. Tipuri de instrucțiuni
6.4. Limbajul cod calculator și limbajul de asamblare
6.5. Resursele tehnice și resursele programate ale calculatorului
6.6. Memorii externe pe benzi și discuri magnetice
6.7. Memorii externe pe discuri optice
6.8. Vizualizatorul și tastatura
6.9. Imprimantele
6.10. Clasificarea calculatoarelor
6.11. Microprocesorul

Capitolul 7. REȚELE DE CALCULATOARE


7.1. Introducerea în rețele
7.2. Tehnologii de cooperare în rețea
7.3. Topologia și arhitectura rețelelor
7.4. Rețeaua Internet
7.5. Servicii Internet

"Obiectele din componența  documentelor Web texte"
"Structura generală a unui document HTML"

2012