Chimia

Chimia ro

VIII-a

CAPITOLUL I. NORMELE DE LUCRU ÎN CABINETUL (LABORATORUL) DE CHIMIE. RECAPITULAREA UNOR COMPARTIMENTE STUDIATE ÎN CLASA A 7-A 


1.1. Structura atomului 
1.2. Legătura chimică 
1.3. Formula chimică 
1.4. Masa moleculară relativă 
1.5. Valența elementelor
1.6. Fenomene fizice și chimice 

CAPITOLUL II. REACȚIILE CHIMICE


2.1. Cantitatea de substanță
2.2. Legea conservării masei substanțelor
2.3. Ecuații chimice 
2.4. Tipuri de reacții chimice (varianta 2)
2.5. Condițiile de declanșare și desfășurare a reacțiilor chimice 
2.6. Calcule în baza ecuațiilor chimice 

CAPITOLUL III. OXIGENUL. HIDROGENUL 

3.1. Aerul din jurul nostru
3.2. Caracterizarea generală a oxigenului 
3.3. Oxigenul și ozonul. Alotropia. Rolul biologic
3.4 .Obținerea și proprietățile fizice ale oxigenului 
3.5. Proprietățile chimice ale oxigenului 
3.6. Arderea în oxigen și în aer 
3.7. Utilizarea oxigenului. Circuitul oxigenului în natură 
3.8. Calcule pe baza ecuațiilor chimice 
3.9. Oxizii de nemetale – oxizi acizi. Acizii 
3.10. Oxizii de metale – oxizi bazici. Bazele 
3.11. Hidrogenul – element al Universului 
3.12. Obținerea și proprietățile fizice ale hidrogenului 
3.13. Proprietățile chimice și utilizarea hidrogenului 
3.14. Noțiuni de acizi neoxigenați și de săruri 

CAPITOLUL 4. SUBSTANȚE COMPUSE. PRINCIPALELE CLASE DE COMPUȘI ANORGANICI 


4.1. Clasificarea substanțelor anorganice după compoziție și solubilitate 
4.2. Acizii 
Experiența de laborator nr. 6. Proprietățile chimice generale ale acizilor 
4.3. Bazele 
Experiența de laborator nr. 7. Proprietățile chimice generale ale bazelor 
4.4. Oxizii partea I, partea II
4.5. Sărurile 
4.6. Legătura genetică și legătura reciprocă dintre principalele clase de compuși anorganici 

4.7 Nemetale

CAPITOLUL 5 APA. SOLUȚIILE. DISOCIAȚIA ELECTROLITICĂ 


5.1. Apa în viața de zi cu zi. Importanța apei 
5.2. Proprietățile fizice ale apei 
5.3. Proprietățile chimice ale apei 
5.4. Apa ca solvent. Soluțiile 
5.5. Compoziția soluțiilor. Partea de masă a substanței dizolvate. Calcule pe baza ei 
5.6. Electroconductibilitatea soluțiilor și topiturilor. Disociația electrolitică 
5.7. Disocierea acizilor în soluțiile apoase - Disocierea electrolitica a acizilor
5.8. Disocierea bazelor alcaline în soluțiile apoase 
5.9. Disocierea electrolitică a sărurilor 
5.10. Apa naturală 
5.11. Duritatea apei și înlăturarea ei. Reacțiile ionice 
5.12. Epurarea apei 
5.13. Obținerea apei distilate 
5.14. Prepararea soluțiilor

 

CAPITOLUL 6 SUBSTANȚELE DIN JURUL NOSTRU 


6.1. Compușii din aer, apă, sol 
6.2. Substanțele naturale utilizate în viața cotidiană 
6.3. Reacțiile chimice în viața cotidiană 
6.4. Legătura genetică dintre clasele de compuși anorganici 
6.5. Substanțe anorganice în viața cotidiană
           
       ”Rezolvarea problemelor”

2019