Matematica

Matematica ro

I-a

Modulul 1. La izvoarele matematicii1. Poziție. Direcție 
2. Identic. Diferit. 
3. Tot atît. Mai puțin. Mai mult 
4. Cine seamănă, culege 


Modulul 2. Toamna se numără bobocii


Numerele naturale de la 0 pînă la 10


1. Numărul și cifra 1 
2. Numărul și cifra 2 
3. Relații de comparație
4. Numărul și cifra 3 
5. Numărul și cifra 4 
6. Numărul și cifra 5 
7. Numerele de la 1 pînă la 5 
8. Numărul și cifra 6 
9. Numărul și cifra 7
10. Numărul și cifra 8 
11. Numărul și cifra 9 
12. Numărul și cifra 0 
13. Numărul 10 
14. Cine seamănă, culege 

Modulul 3. Boboceii prind aripi


Adunarea și scăderea pînă la 10
1. Operația de adunare
2. Operația de scădere 
3. Adunarea și scăderea cu 1 
4. Adunarea cu 2
5. Scăderea cu 2
6. Adunarea și scăderea cu 2 
7. Adunarea cu 3
8. Scăderea cu 3
9. Adunarea și scăderea cu 3 
10. Probleme de aflare a sumei 
11. Adunarea și scăderea cu 4
12. Adunarea și scăderea cu 5 
13. Probleme de aflare a restului .
14. Adunarea și scăderea cu numerele pînă la 5 
15. Probleme de mărire a unui număr cu cîteva unități
16. Adunarea cu 6, 7, 8, 9 
17. Probleme de micșorare a unui număr cu cîteva unități
18. Scăderea cu 6, 7, 8, 9
19. Adunarea și scăderea pînă la 10
20. Cine seamănă, culege

Modulul 4. În țara fulgilor de nea


Numerele naturale de la 0 pînă la 20. Adunarea și scăderea


1. Legătura dintre adunare și scădere 
2. Adunări și scăderi succesive 
3. Numerele naturale de la 11 pînă la 20 
4. Compararea și ordonarea numerelor de la 0 pînă la 20

Modulul 4. În țara fulgilor de nea


Numerele naturale de la 0 pînă la 20. Adunarea și scăderea


1. Legătura dintre adunare și scădere 
2. Adunări și scăderi succesive 
3. Numerele naturale de la 11 pînă la 20 
4. Compararea și ordonarea numerelor de la 0 pînă la 20
5. Z + U = ZU. ZU - U = Z. ZU - Z = U
6. Probleme de comparare prin scădere 
7. ZU + U = ZU. ZU - U = ZU 
8. ZU - ZU = U
9. Aflarea unui termen necunoscut
10. Măsurarea masei. Kilogramul
11. Adunarea și scăderea pînă la 20
12. ZU + U = 20. 20 - U = ZU. 20 - ZU = U
13. Cine seamănă, culege 

Modulul 5. Vine, vine primăvara


Numerele naturale de la 0 pînă la 100. Adunarea și scăderea


1. Numere formate din zeci
2. Z + Z. Z - Z
3. Aflarea descăzutului necunoscut  Probleme de aflare a descăzutului. Versiunea 2
4. Numerele de la 21 pînă la 100. Continuare
5. Compararea și ordonarea numerelor de la 0https://invat.online/lectia/priveste/2833 pînă la 100 
6. ZU + U. ZU -  U 
7. Măsurarea capacității. Litrul
8. Aflarea scăzătorului necunoscut
9. Aflarea numerelor necunoscute în adunări și scăderi 
10. ZU + Z. ZU - Z 
11. ZU + ZU. ZU - ZU  Consolidare și dezvoltare a lecției ZU+ZU, ZU-ZU.
12. Măsurarea lungimii. Centimetrul. Metrul
13. Adunarea și scăderea pînă la 100 . Analiză și sinteză.
14. Măsurarea timpului. Ceasul 
15. Măsurarea timpului. Calendarul 
16. Cine seamănă, culege
17. Adevărat sau fals?

Modulul 6. Culegem roadele învățării


Recapitulare și sistematizare la finele anului școlar


1. În ce situații folosim numere naturale?
2. Unde întîlnim forme geometrice?
3. Cum știm să folosim numere naturale? 
4. Cum știm să folosim operații aritmetice?
5. Cum știm să creăm și să rezolvăm probleme? 
6. Cum ne descurcăm la cumpărături?
7. Cum ne pricepem la măsurări? 
8. Cît de isteți am devenit?

 "Triunghiuri și patrulatere"
"Poziții relative a două drepte"
"Puncte și linii"
"Unghiuri"
Rezolvare și creare de exerciții și probleme

2014