Biologia

Biologia ro

VII-a

Capitolul 1. Diversitatea în lumea vie 


1.1. Diversitatea formelor de mișcare în lumea vie 
1.2. Diversitatea formelor de mișcare la plante 
1.3. Diversitatea zborului  la păsări 
1.4. Zborul la insectele și mamiferele zburătoare
1.5. Locomoţia în mediul acvatic 
1.6. Locomoţia prin mers și alergare în mediul terestru 
1.7. Alte modalităţi de locomoţie în mediul terestru 
1.8. Locomoţia omului în diverse condiţii de mediu

 1. 1.9 Clasa Pasari  

 2.  1.10 Clasa Mamifere

 3.  1. 11 Clasa Amfibieni

 4. Clasa Hidrozoare

 5. Regnul Animale

 6. Structura și funcțiile frunzei

 7. Tipuri de celule vegetale și funcțiile lor

 8. Clasa Gastropode

 9. Clasa Nematode

 10. Clasa Oligocheta
 11. Animale vertebrate. Încrengătura Cordata. Supraclasa Pești (Pisces)
 12. Încrengătura Vermii plați. Clasa Turbelariate. Clasa Cestode
 13. Diversitatea frunzelor în natură

 Capitolul 2. Structuri de susţinere 


2.1. Structuri adaptate pentru zbor 
2.2. Structuri adaptate pentru locomoţie la animalele acvatice 
2.3. Structuri adaptate pentru loco moţie la animalele semiacvatice 
2.4. Structuri adaptate pentru locomoţia animalelor pe sol 
2.5. Relaţii între tipul de locomoţ ie și viteza de deplasare 

Capitolul 3. Sisteme de coordonare și integrare a organismelor în mediu 


3.1. Orientarea și co mu nicarea la animale și la om 
3.2. Particularităţi ale organului vizual la animale 
3.3. Particularităţi structurale și funcţionale ale organului vizual la om 
3.4. Igiena organului vizual la om 
3.6. Particularităţi structurale și funcţionale ale organului auditiv la om 
3.7. Igiena organului auditiv la om 
3.8. Particularităţi ale organului olfactiv 
3.9. Particularităţi ale organului gustativ 
3.10. Igiena organului olfactiv și a celui gustativ 
3.11. Particularităţi ale organului cutanat
3.12. Igiena pielii 

3.13 Organe de simț și funcțiile lor la om: nasul și mirosul, limba și gustul, pielea și pipăitul.

3.14 Igiena sistemului circulator. Particularitati ale sistemului circulator

 

Capitolul 4. Reproducerea în lumea vie 


4.1. Reproducerea sexuată la animale 
4.2. Cicluri de dezvoltare la animale 
4.3. Organe de reproducere la plante 
4.4. Polenizarea la plantele cu flori 

Captilolu 5. Bioritmuri 


5.1. Aspecte sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante
5.2. Viaţă activă și hibernare 
5.3. Migraţii 

Capitolul 6. Sisteme vitale 


6.1. Particularităţi ale sistemului digestiv . Igiena sistemului digestiv.
6.2. Particularităţi ale sistemului respirator  (2)
6.3. Semnificaţia nutriţiei și respiraţiei 
6.4. Igiena alimentaţiei
6.5. Igiena respiraţiei 
6.6. Particularităţi ale sistemului cardiovascular 
6.7. Igiena sistemului cardiovascular 
6.8. Eliminarea deșeurilor din organism. Particularităţile sistemului urinar  (2)
6.9. Igiena sistemului urinar (2)
6.10. Schimbul de substanţe și de energie dintre organism și mediu 
      "Alimentaţia raţională "


Capitolul 7. Ocrotirea mediului 


7.1. Resurse naturale 
7.2. Surse alternative de obţ inere a hranei

Nivelurile de organizare a organismului vegetal
Nivelurile de organizare a organismului animal

 

2018