Chimia

Chimia ro

IX-a

I. (Varianta 1)Structura atomului. (Varianta 2)    Masa atomica. Izotopi. Mol de atomi.
II. Legătura chimică 
III. Reacțiile chimice 
IV. Clasele de compuși anorganici 
V. Soluțiile. Disociația electrolitică 


1. LEGEA PERIODICITĂȚII ȘI SISTEMUL PERIODIC


1.1. (Varianta 1)Legea periodicității și sistemul periodic (Varianta 2)
1.2. Cauza periodicității. Schimbarea periodica a proprietăților metalice și nemetalice
1.3. (Varianta 1)Caracterizarea elementelor în funcție de poziția lor în sistemul periodic (Varianta 2)
1.4. Gradul de oxidare. Determinarea gradului de oxidare în baza formulei chimice
1.5. Noțiuni despre oxidant și reducător
1.6. Determinarea cantității de substanță sau a masei unei substanțe după cantitatea sau masa altei substanțe participante la reacție

 

2. METALELE IN VIAȚA NOASTRA


2.1. Caracterizarea generala
2.2. Obținerea metalelor
2.3. Proprietățile fizice ale metalelor
2.4. Proprietățile chimice și utilizarea metalelor
2.5. Oxizii și hidroxizii metalelor
2.6. Metalele alcaline
2.7. Calciul și compușii lui
2.8. Aluminiul și compușii lui
2.9. Fierul și compușii lui
2.10. Aliajele
2.11. Coroziunea metalelor3. STAREA GAZOASA A SUBSTANTELOR 


3.1. Legea lui Avogadro 
3.2. Volumul molar al gazelor 
3.3. Calcule pe baza noțiunii de „volum molar“ 
3.4. Calcule după ecuații chimice 


4. NEMETALELE ŞI COMPUŞII LOR 


4.1. Caracterizarea generală a nemetalelor 
4.2. Clorul
4.3. Clorura de hidrogen și acidul clorhidric 
4.4. Sulful 
4.5. Principalii compuși ai sulfului
4.6. Azotul 
4.7. Amoniacul. Sărurile de amoniu 
4.8. Oxizii de azot 
4.9. Acidul azotic 
4.10. Nitrații. Circuitul azotului în natură 
4.11. Fosforul 
4.12. Compușii fosforului 
4.13. Carbonul 
4.14. Compușii anorganici ai carbonului 
4.15. Siliciul și compușii lui


5. COMPUȘII ORGANICI 


5.1. Ce reprezintă chimia organica? 
5.2. Hidrocarburile 
5.3. Compușii organici cu oxigen
5.4. Compușii organici cu azot 


6. IMPORTANȚA SUBSTANȚELOR CHIMICE PENTRU VIAȚA OMULUI. CHIMIA PENTRU MEDIU


6.1. Compușii organici în alimentație 
6.2. Vitaminele 
6.3. Medicamentele 
6.4. Materiale contemporane 
6.5. Chimia pentru mediu 
6.6. Chimia și viața cotidiană
       "Substanțe organice cu importanță biologică"
       "Acidul acetic"
       "Metanolul și etanolul"
       "Polietilena"

2016