Matematica

Matematica ro

VI-a

Capitolul 1. Numere naturale.

1.1. Mulţimea numerelor naturale 
1.2. Divizibilitate 
1.3. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor 
1.4. Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea N

Capitolul 2. Numere întregi


2.1. Mulţimea numerelor întregi 
2.2. Compararea şi ordonarea numerelor întregi
2.3. Adunarea numerelor întregi 
2.4. Scăderea numerelor întregi 
2.5. Înmulţirea numerelor întregi 
2.6. Împărţirea numerelor întregi 
2.7. Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural.
2.8. Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Z 

Capitolul 3. Numere raţionale


3.1. Fracţii. --Operaţii cu fracţii 
3.2. Numere zecimale. Operaţii cu numere zecimale 
3.3. Mulţimea numerelor raţionale 
3.4. Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Q

Capitolul 4. Rapoarte şi proporţii


4.1. Rapoarte 
4.2. Proporţii 
4.3. Mărimi direct proporţionale 
4.4. Mărimi invers proporţionale 
4.5. Procente. Aplicații.
4.6. Rezolvarea problemelor cu procente
4.7. Elemente de probabilitate. "Evenimente sigure, imposibile, aliatorii" Elemente de organizare a datelor.
      "Elemente de statistică matematică"

Capitolul 5. Elemente de geometrie


5.1. Noţiuni geometrice de bază: Punctul. Dreapta. Planul. (2)  Semidreapta. Poziția dreptelor în plan. (2)
5.2. Unghiuri. (2) Măsura în grade a unghiurilor. (2)  Evaluare.
5.3. Poligoane. Linia frântă. Unități de măsură pentru arie. Aria dreptunghiului. (2) "Aria pătratului(fără demonstrație)"
5.4. Cercul. Discul. "Linie curbă. Cerc. Disc. Elemente ale cercului."
5.5. Cubul. (2) Cuboidul. (2) Piramida.Desfășurata piramidei.
       Cilindrul. Conul. Sfera. (2) EvaluareLecție de sinteză. Evaluare formativă-test. 
       *"Figuri geometrice semidreapta, segmentul"
       *"Lecție de sinteză. Perimetru. Arie. Poliedre. Corpuri rotunde"

 

 

 

2017