Fizica

Fizica ro

X-a

Capitolul 1. Cinematica


1.1. Noțiuni generale. Punctul material și solidul rigid- modele utilizate în mecanică
1.2. Sistem de referință. Spațiu și timp
1.3. Traiectoriaa. Deplasarea și distanța parcură
1.4. Operații cu vectori
1.5. Miscarea rectilinie uniformă. Viteză
1.6. Cinematica mișcării relative
1.7. Mișcarea rectilinie uniform variată. Accelerația
1.8. Mișcarea circulară uniformă. Accelerația cetripetă
1.9. Mișcarea corpurilor pe traiectorii parabolice

Capitolul 2. Principiile Dinamicii. Forțele naturii


2.1. Principiul inerției. Sisteme de referință inerțiale
2.2. Masa și forța. Principiul fundamenta al dinamicii
2.3. Principiul acțiunii și reacțiunii.
2.4. Atracția universală
2.5. Forța elastică. Mișcarea sub acțiunea forței elastice. Pendulul elastic
2.6. Forța de frecare. Mișcarea în prezenta forței de frecare
2.7. Mișcarea corpurilor sub acțiunea mai multor forțe
2.8. Principiul relativității al lui Galilei
Constanta elastica

Capitolul 3. Elemente de Statistică


3.1. Echilibrul de translație al rigidului
3.2. Momentul forței. Echilibrul de rotație al rigidului
3.3. Centrul de greutate al sistemului de puncte materiale. Centrul de masă
Pendulul gravitational

Capitolul 4. Impulsul Mecanic. Lucrul și Energia Mecanică


4.1. Impulsul punctului material. Teorema variației și legea conservării impulsului punctului material
4.2. Impulsul sistemului de puncte materiale. Teorema variației și legea conservării impuluilui sistemului de puncte materiale
4.3. Momentul cinetiv al punctului material. Legea conservării momentului cinetic
4.4. Lucrul mecanic. Puterea
4.5. Energia cinetică. Teorema variației energiei cinetice
4.6. Lucrul forței de greutate. Energia potențială gravitațională
4.7. Lucrul forței elastice. Energia potențială elastică
4.8. Lucrul forței de frecare
4.9. Legea conservării și transformării energiei mecanice
Determinarea acceleratiei caderii libere

Capitolul 5. Oscilații și Unde Mecanice


5.1. Mișcarea oscilatorie. (2) Tipuri de oscilatii
5.2. Oscilatorul liniar armonic. "Legea miscarii oscilatiei armonice". "Rezolvari de probleme"
5.3. Compunerea oscilațiilor coliniare
5.4. Oscilații amortizate și forțate. Rezonanța
5.5. Propagarea mișcării oscilatorii. Unde transversale și unde longitudinale. Unde seismice 
5.6. Caracteriscile mișcării ondulatorii. Viteza de propagare a undelor
5.7. Ecuația undei plane
5.8. Principiul lui Huygens
5.9. Reflexia și refracția undelor
5.10 Difracția undelor
5.11 Interferența undelor. "Difracția și interferența undelor mecanice"
5.12 Unde sonore
5.13 Unde seismice

Lectia de sinteza. Autoevaluare

2012