Fizica

Fizica ro

XI-a

TERMODINAMICA ŞI FIZICA MOLECULARĂ

Capitolul 1. TEORIA CINETICO-MOLECULARĂ A GAZULUI IDEAL

1.1. Sistem termodinamic. Parametri de stare
1.2. Principiile fundamentale ale teoriei cinetico-moleculare. Structura discretă a substanței.
1.3. Forțe de interacțiune a moleculelor. Energiile cinetică și potențială.
1.4. Metode cinetico-moleculare ale stărilor de agregare
1.5. Teoria cinetico-moleculară a gazului ideal
1.6. Temperatura. Scări de temperatură
1.7. Ecuația de stare a gazului ideal
1.8. Transformări simple ale gazului ideal


Capitolul 2. BAZELE TERMODINAMICII

2.1. Energia internă a gazului ideal
2.2. Lucrul gazului în procesele termodinamice
2.3. Cantitatea de căldură. Coeficienții calorici
2.4. Principiul întîi al termodinamicii și aplicarea lui la diferite procese
2.5. Motoare termice. Randamentul
2.6. Principiul al doilea al termodinamicii
2.7. Mașinile termice și protecția mediului


Capitolul 3. LICHIDE SI SOLIDE. TRANSFORMĂRI DE BAZĂ

3.1. Structura și proprietățile generale ale lichidelor
3.2. Fenomene superficiale
3.3. Structura și proprietățile generale ale solidelor
3.4. Deformarea corpurilor solide. Legea lui Hooke
3.5. Dilatarea solidelor și lichidelor
3.6. Vaporizarea și condensarea
3.7. Topirea și solidificarea. Sublimarea și desublimarea
3.8. Calorimetria. Ecuația calorimetrică

ELECTRODINAMICA

Capitolul 4. ELECTROSTATICA

4.1. Sarcinile electrice. Legea conservării sarcinii electrice. Legea lui Coulomb
4.2. Cîmpul electric. Intensitatea cîmpului electric
4.3. Lucrul cîmpului electric la deplasarea sarcinii punctiforme. Potențialul electric
4.4. Conductoarele în cîmp electrostatic
4.5. Dielectricii în cîmp electrostatic
4.6. Capacitatea electrică. Condensatoarele
4.7. Energia cîmpului electric
4.8. Mișcarea particulelor încărcate în cîmp electric omogen


Capitolul 5. ELECTROCINETICA.CURENTUL ELECTRIC ÎN DIFERITE MEDII

5.1. Curentul electric. Noțiuni fundamentale
5.2. Legile curentului electric staționar P.1 P.2
5.3. Măsurarea intensității curentului și a tensiunii electrice. Potențiometrul
5.4. Aparate electrice de măsurat
5.5. Curentul electric în metale. Rezolvarea problemelor
5.6. Curentul electric în semiconductoare. Dispozitive semiconductoare
5.7. Curentul electric în electroliți.   Rezolvarea problemelor (2)
5.8. Curentul electric în gaze (2) (3)
5.9. Curentul electric în vid
5.10. Aplicatii ale electrolizei

Dependența rezistenței metalelor la temperatură. Aplicații

2020