Matematica

Matematica ro

X-a

MODULUL 1. NUMERE REALE. RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI


1.1. Numere raţionale, iraţionale, reale 
1.2. Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor. Compararea numerelor reale 
1.3. Operaţii aritmetice cu numere reale. 
Exerciţii și probleme propuse. 


MODULUL 2. ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI DE TEORIA MULŢIMILOR


2.1. Elemente de teoria mulţimilor. Recapitulare și completări 
2.2. Elemente de logică matematică. 
Exerciţii și probleme recapitulative. 
 

MODULUL 3. RADICALI. PUTERI. LOGARITMI


3.1. Radicali 
3.2. Puterea cu exponent real 
3.3. Logaritmi. 
Exerciţii și probleme recapitulative. 


MODULUL 4. ELEMENTE DE COMBINATORICĂ. BINOMUL LUI NEWTON


4.1. Elemente de combinatorică 
4.2. Binomul lui Newton. 
Exerciţii și probleme recapitulative. 


MODULUL 5. FUNCŢII REALE. PROPRIETĂŢI FUNDAMENTALE


5.1. Noţiunea de funcţie. Recapitulare și completări 
5.2. Proprietăţile fundamentale ale funcţiilor reale 
Exerciţii și probleme recapitulative 


MODULUL 6. ECUAŢII. INECUAŢII. SISTEME. TOTALITĂŢI


6.1. Ecuaţii. Recapitulare și completări 
6.2. Sisteme, totalităţi de ecuaţii 
6.3. Inecuaţii cu o necunoscută.
6.4.Recapitulare și completări
6.5. Sisteme, totalităţi de inecuaţii cu o necunoscută.
Recapitulare și completări 
Exerciţii și probleme recapitulative 


MODULUL 7. FUNCŢII ELEMENTARE. ECUAŢII. INECUAŢII


7.1. Funcţia de gradul I. Ecuaţii de gradul I. Inecuaţii de gradul I 
7.2. Funcţia de gradul II. Ecuaţii de gradul II. Inecuaţii de gradul II 
7.3. Funcţia radical. Funcţia putere. Ecuaţii iraţionale. Inecuaţii iraţionale 
7.4. Funcţia exponenţială. Ecuaţii exponenţiale. Inecuaţii exponenţiale 
7.5. Funcţia logaritmică. Ecuaţii logaritmice. Inecuaţii logaritmice 
Exerciţii și probleme recapitulative 


MODULUL 8. ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE


8.1. Funcţii trigonometrice. Cercul trigonometric. Aplicarea proprietăților funcțiilor trigonometrice.
8.2. Transformări ale expresiilor trigonometrice. Identități trigonometrice fundamentale.
8.3. Ecuaţii trigonometrice. Omogene de gradul II. Omogene de gradul I. Formulele pentru funcțiile trigonometrice ale sumei și diferențeiFormule de reducereFormulele substituției universale. 
8.4. Inecuaţii trigonometrice 
Transformari ale expresiilor trigonometrice.. Lectii de sinteza
Exerciţii și probleme recapitulative 
Ecuatii trigonometrice reductibile
Ecuatia trigonometrica fundamentala

 

MODULUL 9. FIGURI GEOMETRICE ÎN PLAN


9.1. Elemente de geometrie deductivă 
9.2. Triunghiuri. Congruenţa triunghiurilor. Clasificări 
9.3. Paralelogramul și proprietăţile lui. Trapezul 
9.4. Asemănarea figurilor. Asemănarea triunghiurilor. Teorema lui Thales 
9.5. Linii și puncte remarcabile ale triunghiului 
9.6. Relaţii metrice în triunghiuri și cercuri 
9.7. Poligoane. Poligoane regulate 
9.8. Ariile figurilor plane 
Probleme recapitulative 
Notiuni arctangenta, arccotangenta.

2012