Curricula la Matematica - VI-a ro


Acest curriculum nu este complet. În viitor vor fi adăugate video pentru fiecare lecție. Noi vă vom notifica atunci când vom adăuga noi video-uri.


Capitolul 1. Numere naturale.

1.1. Mulţimea numerelor naturale 
1.2. Divizibilitate 
1.3. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor 
1.4. Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea N

Capitolul 2. Numere întregi


2.1. Mulţimea numerelor întregi 
2.2. Compararea şi ordonarea numerelor întregi
2.3. Adunarea numerelor întregi 
2.4. Scăderea numerelor întregi 
2.5. Înmulţirea numerelor întregi 
2.6. Împărţirea numerelor întregi 
2.7. Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural.
2.8. Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Z 

Capitolul 3. Numere raţionale


3.1. Fracţii. Operaţii cu fracţii 
3.2. Numere zecimale. Operaţii cu numere zecimale 
3.3. Mulţimea numerelor raţionale 
3.4. Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Q

Capitolul 4. Rapoarte şi proporţii


4.1. Rapoarte 
4.2. Proporţii 
4.3. Mărimi direct proporţionale 
4.4. Mărimi invers proporţionale 
4.5. Procente
4.6. Rezolvarea problemelor cu procente
4.7. Elemente de probabilităţi şi organizare a datelor

Capitolul 5. Elemente de geometrie


5.1. Noţiuni geometrice de bază
5.2. Unghiuri 
5.3. Poligoane 
5.4. Cercul. Discul 
5.5. Corpuri geometrice