Geografia

Geografia ro

X-a

Capitolul 1. PĂMÎNTUL CORP COSMIC


1.1. Unitatea materieri în Univers
1.2. Soarele și influența lui asupra Pămîntului
1.3. Individualitatea Pămîntului în Sistemul solar
1.4. Proprietățile fizice ale Pămîntului și importanța lor geografică
1.5. Măsurarea și reprezentarea spațiului terestru


Capitolul 2. LITOSFERA


2.1. Structura internă și compoziția Pămîntului
2.2. Scoarța terestră/crustă- compoziție, structură și tipuri
2.3. Dinamica scoarței terestre. Procese endogene
2.4. Plăcile litosferice și dinamica lor
2.5. Elementele geostructurale ale scoarței terestre
2.6. Geocronologia Pămîntului
2.7. Etapele evoluției geologice și paleogeografice a Pămîntului
2.8. Relieful scoarței terestre. Unități de relief
2.9. Procese exogene și forme de relief create
2.10. Rolul scoarței terestre în învelișul geografic

Capitolul 3. ATMOSFERA


3.1. Atmosfera terestră. Caracterizare generală
3.2. Regimul radiativ-caloric al atmosferei
3.3. Umiditatea aerului
3.4. Dinamica atmosferei
3.5. Vremea și prevederile ei
3.6. Clima și tipurile de climă
3.7. Rolul atmosferei în învelișul geografic

Capitolul 4. HIDROSFERA


4.1. Apa în natură
4.2. Oceanul Planetar.
4.3. Lacurile.  Apele uscatului
4.4. Rolul hidrosferei în învelișul geografic

Apele subterane, mlaştinile și gheţarii: caracteristici generale, importanța*
Procesele și fenomenele geografice de risc: valuri puternice, tsunami, aisberguri,inundaţii. Hazarde oceanografice.

Capitolul 5. BIOSFERA


5.1. Biosfera și funcționalitatea ei
5.2. Domeniil de viață pe Pămînt
5.3. Interacțiunea biosferei cu celelalte geosfere ale Pămîntului

Capitolul 6. SOLUL


6.1. Solul și caracteristicile lui
6.2. Principalele tipuri de sol pe Terra

Capitolul 7. ÎNVELIȘUL GEOGRAFIC


7.1. Structura învelișului geografic / Mediul geografic, caracteristici generale
7.2. Legitățile principale ale învelișului geografic
7.3. Învelișul geografic și societatea umană
7.4. Mediile subecuatoriale
7.5. Protectia biodiversității și a solului
7.6. Mediile ecuatoriale
       Mediile temperate  
       Mediile tropicale
       Mediile subtropicale
       Mediul temperat continental
       Mediile subpolare și polare

 

 

2012