Informatica

Informatica ro

XI-a

Capitolul 1. FUNCŢII ŞI PROCEDURI 


1.1. Subprograme 
1.2. Funcţii 
1.3. Proceduri 
1.4. Domenii de vizibilitate 
1.5. Comunicarea prin variabile globale 
1.6. Efecte colaterale 
1.7. Recursia 
1.8. Sintaxa declaraţiilor şi apelurilor de subprograme 

Capitolul 2. STRUCTURI DINAMICE DE DATE 


2.1. Variabile dinamice. Tipul referinţă 
2.2. Structuri de date 
2.3. Liste unidirecţionale 
2.4. Prelucrarea listelor unidirecţionale 
2.5. Stiva 
2.6. Cozi 
2.7. Arbori binari 
2.8. Parcurgerea arborilor binari 
2.9. Arbori de ordinul m 
2.10. Tipul de date pointer 

Capitolul 3. METODE DE ELABORARE A PRODUSELOR PROGRAM


3.1. Programarea modulară 
3.2. Testarea şi depanarea programelor 
3.3. Elemente de programare structurată 

Capitolul 4. ANALIZA ALGORITMILOR 


4.1. Complexitatea algoritmilor .Clasificarea
4.2. Estimarea necesarului de memorie 
4.3. Măsurarea timpului de execuţie 
4.4. Estimarea timpului cerut de algoritm 
4.5. Complexitatea temporală a algoritmilor 

Capitolul 5. TEHNICI DE ELABORARE A ALGORITMILOR 


5.1. Iterativitate sau recursivitate 
5.2. Metoda trierii 
5.3. Tehnica Greedy 
5.4. Metoda reluării 
5.5. Metoda desparte şi stăpîneşte 
5.6. Programarea dinamică 
5.7. Metoda ramifi că şi mărgineşte 
5.8. Aplicaţiile metodei ramifi că şi mărgineşte 
5.9. Algoritmi exacţi şi algoritmi euristici 

Capitolul 6. ALGORITMI DE REZOLVARE A UNOR PROBLEME MATEMATICE


6.1. Operaţii cu mulţimi 
6.2. Analiza combinatorie 

Capitolul 7. PROBLEME RECAPITULATIVE 

Rezolvarea problemelor utilizand proceduri
Rezelvarea problemelor utilizind functii

2014