Biologia

Biologia ro

XI-a

Capitolul 1.  SISTEMUL NERVOS

1. Structura şi funcţiile neuronului. Sinapse
2. Propagarea impulsului nervos
3. Sistemul nervos al omului. Măduva spinarii și nervii spinali.
4. Sistemul nervos somatic şi vegetativ
5. Reflexele
6. Funcţia reflexă şi de conducere a sistemului nervos
7. Procese corticale fundamentale
8. Igiena, disfuncţii şi maladii ale sistemului nervos

Sistemul nervos. Țesutul nervos

Sistemul nervos periferic. Nervii medulari și nervii cranieni

Capitolul 2. RECEPŢIA SENZORIALĂ

9. Sistemul senzorial la om
10. Analizatorul auditiv la om
11. Analizatorul vestibular la om
12. Analizatorul cutanat la om
13. Analizatorul gustativ și olfactiv la om,
14. Analizatorul vizual la om
15. Igiena și disfuncțiile sistemului senzorial la om

Capitolul 3. REGLAREA HORMONALĂ

16. Glandele endocrine: hipofiza și epifiza, tiroida și paratiroidele, și organele cu funcții endocrine. Glandele suprarenale și pancreasul endocrin.
17. Hormonii 
18. Disfuncții și maladii ale sistemului endocrin

Capitolul 4. APARATUL LOCOMOTOR ŞI LOCOMOŢIA

19. Sistemul osos al omului partea I, partea II.
20. Scheletul axial al omului
21. Scheletul apendicular al omului
22. Sistemul muscular al omului
23. Fiziologia aparatului locomotor
24. Igiena, disfuncţiile şi maladii ale aparatului locomotor

Sistemul muscular la om: grupele principale de muşchi scheletici

 Structura osului. Tipuri de oase și articulații

Capitolul 5.  CIRCULAŢIA SUBSTANŢELOR ÎN ORGANISM


25. Mediul intern al organismului omului
26. sistemul sangvin la om. Inima
27. Sistemul sangvin la om. Vasele sangvine
28. Sistemul limfatic la om
29. Igiena, disfuncţii şi maladii ale sistemului cardiovascular

Capitolul 6. RESPIRAŢIA


30. Anatomia sistemului respirator la om
31. Fiziologia sistemului respirator al omului
32. Igiena, disfuncţii şi maladii ale sistemului respirator

Capitolul 7. NUTRIŢIA


33. Anatomia sistemului digestiv al omului
34. Fiziologia sistemului digestiv al omului. Partea 2
35. Glandele exocrine ale tubului digestiv
36. Igiena, disfuncţiile şi maladii ale sistemului digestiv

Capitolul 8. EXCREŢIA


37. Sistemul excretor la om
38. Anatomia sistemului urinar la om
39. Fiziologia sistemului urinar la om
40. Igiena, disfuncţii şi maladii ale sistemului urinar

Capitolul 9. SISTEMUL REPRODUCĂTOR ŞI REPRODUCEREA LA OM


41. Sistemul reproducător la om
42. Gametogeneza la om
43. Fecundarea la om
44. Dezvoltarea prenatală a omului
45. Dezvoltarea postnatală a omului
46. Boli ale sistemului reproducător la om

Fecundația, gestația și nașterea la om

 

2014