Istoria

Istoria ro

X-a

PROFIL REAL


Capitolul 1. EPOCA ANTICĂ CIVILIZAŢIILE ANTICHITĂŢII


1.1. Indo-europenizarea. Popoare şi limbi indo-europene 
1.2. Formarea popoarelor antice în Asia şi Europa  
1.3. Civilizaţiile Orientului Antic  
1.4. Civilizaţia Elenă.  Colonizarea greacă 
1.5. Civilizaţia Romană  
1.6. Civilizaţiile străvechi în spaţiul românesc şi formarea tracogeto-dacilor  


Capitolul 2. FORME DE ORGANIZARE POLITICO-STATALĂ ÎN ANTICHITATE


2.1. Modele de organizare politică în lumea antică. De la oraşestate la imperii 
2.2. Modele de organizare politică în Grecia antică 
2.3. Imperiul lui Alexandru Macedon. Elenismul 
2.4. Forme de organizare politico-statală în Roma antică 
2.5. Apariţia statului la geto-daci. Dacia pe timpul lui Burebista
2.6. Fărâmiţarea statului dac şi refacerea unităţii lui pe timpul lui Decebal 
2.7. Dacia şi Imperiul Roman: războaiele daco-romane; romanizarea geto-dacilor 


Capitolul 3. ECONOMIE ŞI SOCIETATE ÎN LUMEA ANTICĂ


3.1. Viaţa economică în lumea antică. Forme de proprietate. Ocupaţiile geto-dacilor  
3.2. Structuri sociale în statele lumii antice.  Organizarea socială la geto-daci 
3.3. Modul de viaţă în societatea antică orientală, greacă şi romană.  Modul de viaţă la geto-daci  
3.4. Traco-geto-dacii în viziunea autorilor antici 


Capitolul 4.  CULTURA POPOARELOR ANTICE 


4.1. Cultura antică – scrisul, literatura, filosofia, ştiinţa  
4.2. Cultura antică – arta, religie, mitologie   
4.3. Cultura şi religia geto-dacilor 


Capitolul 5. MARILE MIGRAŢIUNI ŞI DECLINUL LUMII ANTICE 


5.1. Criza societăţii antice şi formele ei de manifestare 
5.2. Marile migraţiuni şi declinul lumii antice
5.3. Căderea Imperiului Roman de Apus Epoca Medievală 


Capitolul 6. FORMAREA POPOARELOR ŞI STATELOR MEDIEVALE 


6.1. Geneza societăţii medievale. Constituirea noilor popoare în Europa 
6.2. Etnogeneza românescă 
6.3. Formarea şi particularităţile statelor medievale în Europa (sec. V-XI) 
6.4. Fărâmiţarea feudală. Centralizarea statelor în Europa  
6.5. Imperiul Roman de Răsărit (sec. IV-VII). Imperiul Bizantin în secolele VII-XV  
6.6. Monarhiile absolutiste şi caracteristicile lor
6.7. Formaţiuni prestatale româneşti în Transilvania, la Sud şi Est de Carpaţi  
6.8. Premisele constituirii statelor medievale. Formarea statului în Transilvania 
6.9. Constituirea Ţării Româneşti 
6.10. Constituirea Ţării Moldovei


Capitolul 7. ECONOMIE, SOCIETATE ŞI ORGANIZARE POLITICĂ ÎN EVUL MEDIU


7.1. Viaţa economică în societatea medievală. Apariţia şi dezvoltarea oraşelor medievale  
7.2. Economia Ţărilor Române (sfârşitul sec. XIV – mijlocul sec. XVII)  
7.3. Viaţa socială în Epoca Medievală. Ierarhia feudală 
7.4. Structuri şi relaţii sociale în Ţările Române (sfârşitul sec. XIV– mijlocul sec. XVII)  
7.5. Instituţiile în statul medieval occidental   
7.6. Rolul bisericii creştine în Epoca Medievală şi relaţiile ei cu puterea politică  
7.7. Organizarea politică internă a Ţărilor Române în sec. XIVmijlocul sec. XVII 
7.8. Expansiunea arabă.  Cruciadele medievale 


Capitolul 8. EVOLUŢIA STATELOR MEDIEVALE ROMÂNEŞTI 


9.1. Consolidarea poziţiei Moldovei şi a Ţării Româneşti în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun
9.2. Ţările Române în lupta antiotomană de la mijlocul secolului al XV-lea. Iancu de Hunedoara şi Vlad Ţepeş 
9.3. Epoca lui Ştefan cel Mare 
9.4. Situaţia politică a Ţării Româneşti şi Moldovei în prima jumătate a secolului al XVI-lea  
9.5. Regimulde suzeranitate otomană şi formele lui de manifestare
9.6. Războiul antiotoman de sub conducerea lui Mihai Viteazul
9.7. Unirea politică a Ţărilor Române 
9.8. Situaţia politică a Ţărilor Române în primele decenii ale secolului al XVII-lea 
"Cărturarii moldoveni – călăuze spirituale ale neamului Românesc"


Capitolul 10. CULTURA ŞI RELIGIA ÎN EVUL MEDIU


10.1. Cultura şi religia în Evul Mediu: literatura, artele, învăţămîntul, ştiinţa, filosofia  
10.2. Cultura românească în sec. XIV-mijlocul sec. XVII  
10.3. Reforma religioasa în Europa în secolul al XVI-lea
10.4. Reforma catolica (contrareforma) în Europa


Capitolul 11. CIVILIZAŢIA EUROPEI ÎN PERIOADA TRECERII DE LA MEDIEVAL LA MODERN 


11.1. Apariţia spiritului şi elementului modern în Europa occidentală 
11.2. Marile descoperiri geografice
11.3. Renaşterea şi Umanismul 
11.4. Manifestări ale umanismului în spaţiul românesc 
11.5. Reforma şi contrareforma 
11.6. Războiul de 30 de ani
11.7. Teritorii românești sub administrație otomană directă

Monumente de arhitectură laică