Biologia

Biologia ro

X-a

CAPITOLUL I - ÎNSUȘIRILE GENERALE ALE ORGANISMELOR VII

TEMA 1.1 BIOLOGIA – ȘTIINȚA DESPRE VIAȚĂ

TEMA 1.2 IMPORTANŢA BIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ

TEMA 1.3 DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR BIOLOGICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

TEMA 1.4 METABOLISMUL


Particularităţile metabolismului plastic la diferite grupe de organisme
Esenţa metabolismului energetic
Lucrare de laborator

TEMA 1.5 REPRODUCEREA ORGANISMELOR VII


Reproducerea asexuată
Reproducerea sexuată

TEMA 1.6 CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ORGANISMELOR


Dezvoltarea individuală a plantelor cu flori
Dezvoltarea individuală a animalelor
Lucrare de laborator

TEMA 1.7 EXCITABILITATEA ORGANISMELOR VII


Excitabilitatea la plante
Excitabilitatea la animale
Lucrare de laborator

Autoevaluare la Capitolul I

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CELULARĂ A ORGANISMELOR

TEMA 2.1 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CELULEI


Compoziţia atomară a celulei
Compoziţia moleculară a celulei

TEMA 2.2 ALCĂTUIREA CELULEI


Alcătuirea celulei eucariote
Alcătuirea celulei procariote
Lucrare de laborator

TEMA 2.3 ŢESUTURILE VEGETALE


Ţesuturile formative
Ţesuturile protectoare
Ţesuturile fundamentale
Ţesuturile mecanice
Ţesuturile conducătoare
Ţesutul secretor
Ţesutul senzitiv
Lucrare de laborator

TEMA 2.4 ŢESUTURILE ANIMALE


Ţesuturile epiteliale
Ţesuturile conjunctive
Ţesuturile musculare
Țesutul nervos.

TEMA 2.5 ORGANELE ŞI SISTEMELE DE ORGANE LA ANIMALE

Structura celulei animale

TEMA 2.6 ALCĂTUIREA ORGANELOR LA PLANTE


Structura celulei vegetale

CAPITOLUL III - PRINCIPIILE DE CLASIFICARE ŞI SISTEMATICA LUMII VII

TEMA 3.1 PRINCIPIILE DE CLASIFICARE A LUMII VII

TEMA 3.2 VIRUSURILE (VIRALES)

TEMA 3.3 BACTERIILE (BACTERIA)

TEMA 3.4 PROTISTELE (PROTISTA)


Algele – protiste înrudite cu plantele
Filumul Algele verzi (Chlorophyta)
Filumul Algele roşii (Rhodophyta)
Filumul Algele brune (Phaeophyta)

TEMA 3.5 PROTOZOARELE – PROTISTE ÎNRUDITE CU ANIMALELE


Încrengătura Rizopodele (Rizopoda)
Încrengătura Flagelate animale (Zoomastigina)
Încrengătura Ciliatele (Ciliophora)

TEMA 3.6 CIUPERCILE (MYCOTA)


Filumul Zigomicetele (Zygomycota)
Filumul Ascomicetele (Ascomycota)
Filumul Bazidiomicetele (Basidiomycota)
Încrengătura Lichenii (Lichenes)

TEMA 3.7 PLANTELE (PLANTAE)


Filumul Muşchii (Bryophita)
Clasa Muşchii frunzoşi (Bryopsida sau Musci)

TEMA 3.8 FILUMUL FERIGILE (POLYPODIOPHYTA SAU PTEROPHYTA)
Diversitatea Ferigilor

TEMA 3.9 FILUMUL CONIFERELE (CONIFEROPHYTA)
Diversitatea Coniferelor

TEMA 3.10 FILUMUL ANGIOSPERMELE SAU PLANTELE CU FLORI (ANTOPHYTA SAU MAGNOLIOPHYTA)
Clasa Dicotiledonate (Dicotyledones)
Diversitatea Dicotiledonatelor
Clasa Monocotiledonate (Monocotyledones)
Diversitatea Monocotiledonatelor
Lucrare practică

TEMA 3.11 ANIMALELE (ANIMALIA) ÎNCRENGĂTURA CELENTERATELE (COELENTERATA)
Diversitatea Celenteratelor

TEMA 3.12 ÎNCRENGĂTURA VIERMII PLAŢI (PLATHELMINTES)

TEMA 3.13 ÎNCRENGĂTURA VIERMII CILINDRICI (NEMATHELMINTHES)

TEMA 3.14 ÎNCRENGĂTURA VIERMII INELAŢI (ANNELIDA)

Diversitatea Viermilor plaţi , Diversitatea Viermilor cilindrici, Diversitatea Viermilor inelaţi.

TEMA 3.15 ÎNCRENGĂTURA MOLUŞTELE (MOLLUSCA)
Diversitatea Moluştelor

TEMA 3.16 ÎNCRENGĂTURA ARTROPODELE (ARTHROPODA)

TEMA 3.17 CLASA INSECTELE (INSECTA)

TEMA 3.18 CLASA ARAHNIDELE (ARACHNIDA)
Clasa Crustacee (Crustaceea)
Diversitatea Crustaceelor, Diversitatea Insectelor, Diversitatea Arahnidelor

TEMA 3.19 ÎNCRENGĂTURA CORDATELE (CHORDATA)
Caracteristica generală a Vertebratelor
Clasa Peştii osoşi (Osteichthyes)
Diversitatea Peştilor osoşi
Clasa Peştii Cartilaginoşi (Chondrichthyes)

TEMA 3.20 CLASA AMFIBIILE (AMPHIBIA)
Diversitatea Amfibiilor

TEMA 3.21 CLASA REPTILELE (REPTILIA)
Diversitatea Reptilelor. Rolul lor în natură și în viața omului

TEMA 3.22 CLASA PĂSĂRILE (AVES)
Diversitatea Păsărilor


TEMA 3.23 CLASA MAMIFERELE (MAMMALIA)
Diversitatea Mamiferelor