Geografia

Geografia ro

XII-a

Capitolul 1. Geografia mediului. Caracterizare generală

Mediul geografic. Delimitări terminologice
Mediul geografic. Structură şi organizare
Geosistemul şi sociosistemul.  Particularităţi şi funcţii
Tipuri de relaţii în mediul geografic


Capitolul 2. Tipologia mediului geografic

Diversitatea spaţială a mediului geografic.  Mediile ecuatorial şi subecuatorial
Mediile tropical uscat şi subtropical 
Mediile temperate
Mediile reci de la latitudinile polare
Alte tipuri de medii

Capitolul 3.  Domeniile de degradare a mediului. Protecţia mediului

Degradarea mediului.   Măsuri de protecţie
Degradarea mediului aerian
Protecţia mediului aerian
Degradarea mediului acvatic
Protecţia mediului acvatic
Degradarea vegetaţiei naturale.   Măsuri de protecţie
Degradarea lumii animale.   Măsuri de protecţie
Degradarea solului. Măsuri de protecţie
Conservarea mediului natural   şi a patrimoniului cultural. Ariile protejate

Capitolul 4.  Problemele actuale ale mediului natural şi ale lumii contemporane

Problema ecologică. Despădurirea.   Deşertificarea. Modificările climatice   şi consecinţele lor
Problema demografică.   Asigurarea populaţiei cu produse   alimentare. Malnutriţia. Problema apei
Problema energetică. Asigurarea   omenirii cu resurse naturale
Problema lichidării decalajelor   economico-sociale dintre statele   dezvoltate şi cele subdezvoltate.   Problema menţinerii păcii. Problema lichidari decalajelor dintre state (2)
Hazardurile naturale şi antropice.  Impactul asupra mediului. Lecția 1. Lecția 2.
Protecţia mediului în condiţiile   dezvoltării durabile

2015