Geografia

Geografia ro

IX-a

CAPITOLUL 1. TERITORIUL ŞI RESURSELE NATURALE


1.1. Teritoriul și poziția economico-geografică
1.2. Organizarea administrativ-teritorială
1.3. Clasificarea resurselor naturale. resursele minerale
1.4. Resursele climatice
1.5. Resursele de apă
1.6. Resursele de sol şi resursele biologice


CAPITOLUL 2. POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE UMANE


2.1. Evoluția numerică şi mişcarea naturală a populației
2.2. Migraţia şi repartiţia geografică a populaţiei
2.3. Structura demografică şi resursele de muncă
2.4. Structura etnică și cea confesională a populației
2.5. Aşezările umane. aşezările rurale
2.6. Așezările urbane


CAPITOLUL 3. ECONOMIA NAŢIONALĂ


3.1. Economia națională: noțiuni generale și structura pe ramuri


AGRICULTURA ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ


3.2. Factorii de dezvoltare a agriculturii şi industriei alimentare
3.3. Cultura cerealelor şi industriile de prelucrare
3.4. Cultura plantelor tehnice şi industriile de prelucrare
3.5. Legumicultura, pomicultura şi industria conservelor
3.6. Viticultura şi industria vinicolă
3.7. Creşterea animalelor şi industriile produselor animaliere


INDUSTRIA GREA, INDUSTRIA UŞOARĂ ŞI SECTORUL SERVICIILOR


3.8. Industria energetică
3.9. Industria constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor
3.10. Industriile materialelor de construcție, chimică 22. şi de prelucrare a lemnului
3.11. Industria uşoară
3.12. Sectorul serviciilor
3.13. Transportul și comunicațiile
3.14. Relațiile economice externe


Capitolul 4. REGIUNILE ECONOMICO-GEOGRAFICE


4.1. Regiunea centrală
4.2. Caracterizarea comparativă a regiunilor de nord şi de sud
4.3. Regiunea din stînga nistrului
4.4. Republica moldova în contextul globalizării și a dezvoltării durabile
"Regiunea economico - geografică de Sud. Regiunea economico-geografică de Sud Est"
"Regiunea economico - geografică Centrală și de Nord"

2016