Informatica

Informatica ro

VII-a

CAPITOLUL 1. INFORMAŢIA. SISTEME DE NUMERAŢIE 


1.1. Purtătorii de informaţie 
1.2. Sisteme de numeraţie 
1.3. Codifi carea textelor 
1.4. Cantitatea de informaţie 
1.5. Cuantizarea imaginilor 
1.6. Codifi carea şi decodifi carea informaţiei sonore 

CAPITOLUL 2. STRUCTURA CALCULATORULUI 


2.1. Structura şi funcţionarea calculatorului 
2.2. Clasifi carea calculatoarelor 
2.3. Reţele de calculatoare 

CAPITOLUL 3. SISTEME DE OPERARE 


3.1. Sisteme de calcul 
3.2. Interfeţe grafi ce 
3.3. Ferestre de aplicaţii 
3.4. Meniuri 
3.5. Ferestre de dialog
3.6. Aplicaţia Notepad
3.7. Sistemul de asistenţă 
3.8. Ferestre de navigare şi explorare 
3.9. Gestiunea datelor 
3.10. Aplicaţia Paint 
3.11. Aplicaţii multimedia 
3.12. Aplicaţii de reţea 
3.13. Drept informatic 

CAPITOLUL 4. EDITAREA TEXTELOR 


4.1. Aplicaţia Microsoft Word 
4.2. Formatarea caracterelor 
4.3. Formatarea paragrafelor 
4.4. Formatarea paginilor 
4.5. Liste şi tabele 
4.6. Inserarea obiectelor 
4.7. Formatarea imaginilor 
4.8. Grafi că orientată pe obiecte 
4.9. Diagrame 
4.10. Verifi carea textelor 
4.11. Inserarea formulelor

2018