Chimia

Chimia ro

VII-a


CAPITOLUL 1. CHIMIA – ȘTIINŢA DESPRE SUBSTANŢE


1.1 Substanţa – formă de existenţă a materiei
1.2 Apariţia și dezvoltarea chimiei
1.3 Contribuția chimiei la sporirea calității vieţii
1.4 Proprietățile substanțelor
1.5 Metodele de cunoaștere în chimie
1.6 Fenomene fizice și chimice
1.7 Atomul. Molecula
1.8 Elementul chimic
1.9 Simbolurile și denumirile elementelor chimice
1.10 Masa atomică relativă
1.11 Sistemul periodic al elementelor chimice
1.12 Elementele metalice și nemetalice. Substanţele simple metale și nemetale
1.13 Formula chimică. Compoziţia substanţei. Formule simple.

Diversitatea și compoziția substanțelor

CAPITOLUL 2. STRUCTURA SUBSTANȚEI

2.1 Modelul planetar al atomului
2.2 Structura atomului. Nucleul
2.3 Învelișul electronic al atomului. Structura invelisului electronic.
2.4 Repartizarea electronilor pe straturi
2.5 Structura atomului și poziția elementului în sistemul periodic
2.6 Noțiuni despre valența elementelor
2.7 Substanțe binare. Determinarea valenței elementelor după formula chimică
2.8 Alcătuirea formulelor chimice după valență
2.9 Legătura chimică
2.10 Legătura covalentă. Legatura covalenta nepolara
2.11 Noțiuni de electronegativitate. Legătura covalentă polară
2.12 Legătura metalică
2.13 Legătura ionică

CAPITOLUL 3. CHIMIA ȘI MEDIUL AMBIANT

3.1 Substanţe pure și amestecuri
3.2 Purificarea substanţelor
3.3 Apa naturală – amestec de substanţe
3.3.1. Apa – substanţă unică
3.3.2. Componenţa apei naturale
3.4 Purificarea apei
3.5 Aerul – amestec de substanţe gazoase
3.6 Chimia și problemele de mediu

Lucrarea practică nr. 1: Tehnici de lucru cu substanțele, vasele

Lucrarea practică nr. 2: Investigarea fenomenelor fizice și chimice

Reguli de securitate în laboratorul școlar de chimie

2018