Informatica

Informatica ro

XII-a

Partea I. CALCUL NUMERIC

Capitolul 1. Elemente de modelare 


1.1. Noţiune de model. Clasificarea modelelor 
1.2. Modelul matematic şi modelarea matematică 
1.3. Soluţii analitice şi soluţii de simulare 
1.4. Etapele rezolvării problemei la calculator 

Capitolul 2. Erori în calculul numeric 


2.1. Numere aproximative. Eroarea absolută şi relativă 
2.2. Sursele erorilor de calcul 

Capitolul 3. Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor algebrice şi transcendente


3.1. Separarea soluţiilor ecuaţiilor algebrice şi transcendente 
3.2. Metoda bisecţiei 
3.3. Metoda coardelor 
3.4. Metoda Newton 

Capitolul 4. Metode numerice de calcul al determinanţilor şi rezolvarea sistemelor  de ecuaţii liniare 


4.1. Determinanţi numerici 
4.2. Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare
4.3. Metoda Gauss de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare 

Capitolul 5. Integrarea numerică 


5.1. Metoda dreptunghiurilor pentru calculul aproximativ al integralei definite 
5.2. Variaţii ale metodei dreptunghiurilor 
5.3. Formula trapezelor 

Partea a II-a. BAZE DE DATE

Capitolul 6. Concepte generale despre baze de date 


6.1. Noţiuni şi concepte despre date şi despre baze de date 
6.1.1. Date elementare şi structuri de date 
6.1.2. Baze de date 
6.2. Tipuri de baze de date 

Capitolul 7. Elaborarea şi gestiunea bazelor de date 


7.1. Elaborarea unei baze de date 
7.1.1. Aspecte generale 
7.1.2. Proiectarea entităţilor unei baze de date relaţionale 
7.1.3. Principii de proiectare 7.2. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD) 
7.2.1. Concepte generale despre sisteme de gestiune a bazelor de date 
7.2.2. Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Office Access 
7.2.3. Structura bazei de date Liceu  

Capitolul 8. tabelele – principalele obiecte ale unei baze de date 


8.1. Crearea tabelelor 
8.1.1. Crearea structurii unui tabel 
8.1.2. Proprietăţile cîmpurilor tabelului 
8.2. Stabilirea relaţiilor dintre tabele 
8.3. Modificarea tabelelor 
8.3.1. Introducerea şi editarea datelor 
8.3.2. Modificarea aspectului tabelului 
8.3.3. Modificarea structurii tabelului 
8.3.4. Caracteristica Lookup a cîmpurilor 
8.4. Crearea expresiilor Access 
8.4.1. Operatori Access 
8.4.2. Funcţii Access 

Capitolul 9. Interogări 


9.1. Noţiuni generale despre interogări. Interogări (partea I). Interogări (partea II).
9.2. Interogări de selecţie 
9.2.1. Criterii de selecţie 
9.2.2. Interogări cu parametri 
9.3. Interogări de acţiune 
9.3.1. Interogări care generează tabele 
9.3.2. Interogări de excludere a unor înregistrări 
9.3.3. Interogări de modificare a unor înregistrări 
9.3.4. Interogări care adaugă înregistrări în tabele existente
9.4. Interogări de totalizare 
9.4.1. Interogări de creare a cîmpurilor rezultante (calculate) 
9.4.2. Interogări de grupare şi totalizare 
9.4.3. Interogări încrucişate 

Capitolul 10. Formulare şi rapoarte 


10.1. Formulare 
10.1.1. Crearea unui formular cu ajutorul programului de asistenţă 
10.1.2. Crearea sau modificarea formularelor în regimul Design View (regim de proiectare) 
10.1.3. Subformulare 
10.2. Rapoarte 
10.2.1. Crearea unui raport cu ajutorul programului de asistenţă 
10.2.2. Modificarea rapoartelor în regimul Design View 
10.2.3. Crearea diagramelor în cadrul rapoartelor 
10.3. Întreţinerea bazelor de date (opţional) 
10.3.1. Compactarea şi repararea unei baze de date 
10.3.2. Crearea cópiilor de rezervă 
10.3.3. Asigurarea securităţii datelor 

Partea a III-a. WEB DESIGN


Capitolul 11. Documente WEB 


11.1. Noţiuni şi concepte 
11.2. Tipurile documentelor Web 
11.3. Proiectarea şi realizarea unui document Web 
11.4. Crearea documentelor Web cu ajutorul aplicaţiilor de oficiu 


Capitolul 12. Limbajul HTML


12.1. Structura generală a unui document HTML 
12.1.1. Despre documente HTML 
12.1.2. Structura generală a unui document HTML 
12.2. Formatarea textului 
12.3. Liste
12.4. Referinţe
12.5. Imagini 
12.6. Tabele 

Generalități

2015