Istoria

Istoria ro

VIII-a

REVOLUŢIILE DIN 1848-1849 ÎN EUROPA 


1.1. Revoluţiile din 1848 în Franţa, statele germane, statele italiene, Imperiul Habsburgic 
1.2. Revoluţiile din anii 1848-1849 în Ţările Române Partea 1, Partea 2
1.3. Mişcarea naţională a românilor la mijlocul secolului al XIX-lea
1.4. Unirea Principatelor Române – Reformele lui A. I. Cuza Partea 1Partea 2
1.5. Instituirea monarhiei constituţionale. Constituţia din 1866
1.6. Unificarea ItalieiUnificarea Germaniei STATELE EUROPEI ÎNTRE ANII 1850- 1914 
1.7. Civilizaţia industrială: caracteristica generală. Capitalismul monopolist 
1.8. Marea Britanie
1.9. Franţa
1.10. Imperiul German
1.11. Imperiul Habsburgic 
1.12. Imperiul Rus
1.13. Statele din Europa de Sud-Est 
1.14. Doctrinele social-politice


STATELE EXTRAEUROPENE ÎN PERIOADA ANILOR 1850-1914 


2.1. SUA
2.2. Japonia
2.3. China şi India
2.4. Ţările Americii Latine şi Africii 


PRINCIPATELE ROMÂNE/ROMÂNIA ŞI TERITORIILE ROMÂNEŞTI AFLATE SUB DOMINAŢIE STRĂINĂ (1850-1914)


3.1. Viaţa social-economică şi politică în România. Provinciile românești înstrăinate în timpul Primului Război Mondial. România în Primul Război Mondial.
3.2. Războiul de independenţă a României
3.3. Reformele ţariste în Basarabia 
3.4. Mişcarea naţională în Basarabia
3.5. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania şi Bucovina


 RELAŢIILE INTERNAŢIONALE (1850-1914) 


4.1. Evoluţia problemei orientale. Problema orientală şi Basarabia
4.2. Formarea blocurilor politico-militare.
4.3. Politica externă a României Partea 1, Partea 2, Partea 3
4.4. Războaiele balcanice 


CULTURA ÎN PERIOADA MODERNĂ (1850-1914)


5.1. Ştiinţa şi tehnica. Contribuţia României la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. Revoluția în știință.
5.2. Învăţământul, literatura, muzica, arhitectura, arte plastice 
5.3. Cultura în Vechiul Regat.
5.4. Cultura în Basarabia, Transilvania şi Bucovina

"Recunoaşterea internaţională a unirii românilor din 1918"