Istoria

Istoria ro

VII-a

Capitolul 1. STATELE EUROPEI OCCIDENTALE şi AMERICII de NORD (mijlocul sec al XVII-lea – sfârşitul sec. al XVIII-lea)


1.1. Statele Europei la începutul Epocii Moderne: economie şi societate 
1.2. Revoluţia engleză. Anglia de la absolutism la monarhie parlamentară 
1.3. Iluminismul – raţiune şi viziuni modernizatoare 
1.4. Războiul de independenţă a coloniilor din America de Nord. Constituirea SUA
1.5. Revoluţia franceză. De la supus la cetăţean
1.6. Consulatul. Imperiul francez
1.7. Congresul de la Viena. „Sfânta Alianţă”


Capitolul 2.  STATELE EUROPEI DE EST ŞI CENTRALE DE LA MEDIEVAL LA MODERN (mijlocul sec al XVII-lea – sfârşitul sec. al XVIIIlea) 


2.1. Principatele Române: economie şi societate 
2.2. Viaţa politică în Principatele Romăne
2.3. Absolutismul luminat. Imperiul Rus. Imperiul Habsburgic
2.4. Transilvania sub dominaţia habsburgică
2.5. Epoca fanariotă în Ţările Române
2.6. Afirmarea ideilor iluministe în spaţiul românesc 
2.7. Războaiele ruso-austro-turce. Consecinţele lor pentru Ţările Române 


Capitolul 3. EUROPA ÎNTRE ABSOLUTISM ŞI LIBERALISM (prima jumătate a sec.al XIX-lea) 


3.1. Revoluţia industrială în Anglia. Invenţii şi descoperiri 
3.2. Civilizaţia industrială în prima jum.a sec. al XIX-lea: Anglia, Franţa, Statele Germane 
3.3. Viaţa cotidiană în Europa Occidentală şi în Ţările Române
3.4. Principatele Române în contextul rivalităţii Marilor Puteri. Anul 1812 în istoria românilor
3.5. Administrarea Basarabiei şi teritoriilor din stânga Nistrului în prima jumătate a sec. XIX 
3.6. Viaţa economică şi socială a Basarabiei în I jumătate a sec.al XIX-lea 
3.7. Revoluţia de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu din 1821 
3.8. Domniile pământene şi Regulamentele Organice în Ţările Române
”Viaţa cotidiană în ţările române la răscrucea sec.XVIII-XIX


Capitolul 4. CULTURA ÎN EPOCA MODERNĂ (mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX - lea) 


4.1. Cultura, știinţa şi tehnica în Epoca Modernă. Cultura în Epoca Modernă 1640-1850.
4.2. Cultura în Epoca Luminilor. Baroc şi clasicism 
4.3. Cultura în Principatele Române. Viața cotidiană în Tările Române la începutul epocii moderne.
4.4. Cultura în Basarabia din I jumătate a sec. al XIX-lea. Cultura Românească între 1821-1848.
       "Curentele culturale din secolele XVII XIX"

”Afirmarea ideilor iluministe în cultura românească”