Istoria

Istoria ro

VI-a

Capitolul 1. EVUL MEDIU TIMPURIU(sec. al V-leaXI-lea) 


1.1. Migraţiile şi formarea popoarelor medieval
2.1. Arabii în secolele V–XI. 
3.1. Formarea poporului român şi a limbii române 
4.1. Economie şi societate în Europa occidentală şi spaţiul românesc în secolele V–XI 
5.1. Regatul Franc şi Imperiul lui Carol cel Mare
6.1. Imperiul Roman de Răsărit (Bizanţul) în secolele V–XI
7.1. Obştea sătească şi primele formaţiuni statale în spaţiul românesc 
8.1. Cultura în Europa Occidentală şi Bizanţ


Capitolul 2.  EVUL MEDIU MIJLOCIU (secolele XI-XV) 


2.1. Formarea şi evoluţia statelor în Europa Occidentală, Centrală şi de Sud-Est
2.2. Marea schisma a Bisericii Creştine. Cruciadele 
2.3. Formarea şi consolidarea statelor medievale româneşti. Organizarea internă. Biserica
2.4. Formarea şi expansiunea Imperiului Otoman
2.5. Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân 
2.6. Viaţa politică a Ţării Moldovei până la mijlocul secolului XV-lea. Alexandru cel Bun 
2.7. Ţările Române în lupta antiotomană. Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş medieval 
2.8. Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare 
2.9. Economie şi societate în Europa Occidentală şi spaţiul românesc în sec. XI-XV. Oraşul 


Capitolul 3. EVUL MEDIU TÂRZIU (secolul al XVI-leaprima jumătate a secolului al XVII-lea)


3.1. Situaţia politică a Ţărilor Române în prima jumătate a sec. al XVI-lea. Campania din 1538 
3.2. Suzeranitatea otomană în Ţările Române 
3.3. Evoluţia politică a Ţării Moldovei. Războiul antiotoman sub conducerea lui Ioan Vodă 
3.4. Războiul antiotoman sub conducerea lui Mihai Viteazul. Unirea Ţărilor Române 
3.5. Ţările Române în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Viața politică a Țărilor Române în primele decenii ale secolului XVII-lea.
3.6. Cultura românească în Evul mediu 
3.7. Viaţa cotidiană în Evul Mediu


Capitolul 4. NAŞTEREA LUMII MODERNE. EUROPA ÎN EXPANSIUNE 


4.1. De la atelierul meşteşugăresc la manufactură 
4.2. Marile descoperiri geografice. Lumea Nouă: cunoaştere şi explorare
4.3. Cultura Europei: Renaşterea şi Umanismul 
4.4. Manifestări ale Renaşterii şi Umanismului în spaţiul românesc 
4.5. Reforma şi Contrareforma Partea 1, Partea 2
4.6. Europa în timpul Războiului de 30 de ani

"Europa centrală şi de sud-est în secolele XVI-XVIIl"
"Importanta istorica a civilizatiei medievale"
"Stiinta si arta in epoca Renasterii"