Matematica

Matematica ro

V-a

Capitolul 1. Numere naturale. 


Recapitulare şi completări
§1. Citirea şi scrierea numerelor naturale
§2. Compararea, ordonarea şi aproximarea numerelor naturale
§3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale 
§4. Înmulţirea numerelor naturale
§5. Ridicarea la putere 
§6. Împărţirea numerelor naturale
§7. Ordinea efectuării operaţiilor 
§8. Ecuaţii 

Capitolul 2. Elemente de logică. Mulţimi


§1. Propoziţii adevărate, propoziţii false
§2. Mulţimi 
Să recapitulăm 


Capitolul 3. Divizibilitate


§1. Divizor. Multiplu 
§2. Criterii de divizibilitate 
Să recapitulăm 

Capitolul 4. Fracţii


§1. Noţiunea de fracţie 
§2. Compararea şi ordonarea fracţiilor 
§3. Adunarea fracţiilor 
§4. Scăderea fracţiilor
§5. Aflarea unei fracţii dintr-un număr 
§6. Aflarea numărului după fracţia dată (opţional) 
Să recapitulăm 

Capitolul 5. Numere zecimale


§1. Noţiunea de număr zecimal 
§2. Compararea numerelor zecimale 
§3. Rotunjiri ale numerelor zecimale
§4. Adunarea şi scăderea numerelor zecimale 
§5. Înmulţirea, împărţirea şi ridicarea la putere a numerelor zecimale 
§6. Rapoarte 


Capitolul 6. Elemente de geometrie


§1. Puncte şi linii 
§2. Unghiuri 
§3. Poziţii relative a două drepte 
§4. Triunghiuri şi patrulatere. Aria unei figuri
§5. Cercul 
§6. Corpuri geometrice Cuboid.Cub
Să recapitulăm 

Capitolul 7. Unităţi de măsură


§1. Unităţi de măsură pentru lungime 
§2. Unităţi de măsură pentru arie. Transformări
§3. Unităţi de măsură pentru volum. Măsurarea capacităților. Transformări. 
§4. Unităţi de măsură pentru masă. Transformări 
§5. Unităţi de măsură pentru timp
§6. Unităţi monetare 

Cuboid.Cub.Arii și volum
Recapitulare: Perimetru. Arie. Volum. Unități de măsură.

 

 

 

2015