Fizica

Fizica ro

XII-a

Capitolul 1. ELECTROMAGNETISMUL


 1.1. Câmpul magnetic. Liniile câmpului magnetic  
 1.2. Inducţia magnetică. Forţa electromagnetică  
 1.3. Acţiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice în mișcare. Forţa Lorentz  
 1.4. Mișcarea particulelor încărcate în câmp  magnetic  
 1.5.* Proprietăţile magnetice ale substanţei. Permeabilitatea relativă  
 1.6. Inducţia electromagnetică  
        a. Fenomenul inducţiei electromagnetice. Aplicaţii practice  
        b. Fluxul câmpului magnetic. Regula lui Lenz  
        c. Legea inducţiei electromagnetice. Tensiunea electromotoare de inducţie  
 1.7. Autoinducţia. Inductanţa circuitului  
        a. Fenomenul de autoinducţie  
        b. Inductanţa. T.e.m. de autoinducţie  
 1.8.  Energia câmpului magnetic  

Capitolul 2. CURENTUL ELECTRIC ALTERNATIV


 2.1. Generarea tensiunii electromotoare alternative  
 2.2. Valorile efective ale intensităţii și tensiunii alternative  
 2.3.*Circuite în curent alternativ  
        a. Particularităţile circuitelor în curent  alternativ  
        b. Rezistor ideal în curent alternativ  
        c. Bobină ideală în curent alternativ  
        d. Condensator ideal în curent alternativ  
        e. Circuite RLC serie în curent alternativ.  Legea lui Ohm  
        f. Rezonanţa tensiunilor. Factorul de calitate  
 2.4.*Puterea în circuit de curent alternativ  
 2.5. Transportul energiei electrice la distanţe mari  
        a. Generatorul de curent alternativ  
        b. Randamentul liniei de transport. Impactul asupra organismelor vii  
        c. Transformatorul  


Capitolul 3. OSCILAȚII ȘI UNDE ELECTROMAGNETICE


3.1. Oscilaţii electromagnetice  
      a. Circuitul oscilant ideal  
      b.* Analogia dintre oscilaţiile mecanice și electromagnetice. Perioada și frecvenţa oscilaţiilor electromagnetice 
      c.* Oscilaţii electromagnetice amortizate  și forţate  
3.2.*Câmpul electromagnetic  
3.3. Undele electromagnetice  
      a. * Existenţa undelor electromagnetice  
      b. Propagarea undelor electromagnetice  
3.4. Clasificarea undelor electromagnetice  
3.5. Comunicaţii prin unde electromagnetice 
      a. Principiile radiocomunicaţiei 
      b. Radiolocaţia  
3.6. Evoluţia concepţiilor despre natura luminii  
3.7. Interferenţa luminii  
      a. Coerenţa undelor luminoase. Condiţiile  de observare a interferenţei luminii 
      b.* Dispozitivul lui Young  
      c.*Lama cu feţe plan-paralele  
      d. *Inelele lui Newton  
      e. Aplicaţii ale interferenţei luminii  
3.8. Difracţia luminii  
      a. Studiul calitativ al difracţiei luminii  
      b. Difracţia luminii de la o fantă. Reţeaua  de difracţie  
3.9. . *Polarizarea luminii  
      a. Modelul mecanic al stării de polarizare.  Planul de polarizare  
      b. Starea de polarizare a luminii.  Transversalitatea undelor de lumină  
      c. Polarizarea luminii prin reflexie  
3.10.*Împrăștierea luminii  

Capitolul 4. ELEMENTE A TEORIEI RELATIVITĂȚII RESTRÎNSE

 
4.1.*Principiul relativităţii în fizică. Postulatele  lui Einstein  
4.2. *Spaţiul și timpul în teoria relativităţii restrânse  
       a.  Relativitatea simultaneităţii  
       b. Relativitatea intervalelor de timp  
      c. Relativitatea dimensiunilor longitudinale  
4.3.*Transformările lui Lorentz și consecinţele  acestora  
     a. Transformările lui Lorentz  
     b. Compunerea relativistă a vitezelor  
4.4.*Noţiune de dinamică relativistă  

Capitolul 5. ELEMENTE DE FIZICĂ CUANTICĂ


5.1. Radiaţia termică. Ipoteza cuantelor  
5.2. Efectul fotoelectric extern  
     a. Efectul fotoelectric. Legi experimentale  
     b. Fotonii. Teoria cuantică a efectului fotoelectric extern  
     c. Celule fotoelectrice  
5.3.*Presiunea luminii  
5.4.*Proprietăţile ondulatorii ale microparticulelor. Dualismul undă–corpuscul 
     a. Undele de Broglie. Difracţia electronilor 
     b. Microscopul electronic  

Capitolul 6. ELEMENTE DE FIZICĂ A ATOMULUI

6.1. Fenomene în care se manifestă structura  compusă a atomului  
6.2. Experimentul lui Rutherford. Modelul planetar  al atomului  
6.3. Modelul atomului după Bohr  
      a. Postulatele lui Bohr  
      b. *Atomul de hidrogen în cadrul teoriei lui Bohr  
6.4.* Emisia stimulată a radiaţiei. Laserul  

Capitolul 7. ELEMENTE DE FIZICĂ A NUCELULUI ATOMIC. PARTICULE ELEMENTARE


7.1. Nucleul atomic: caracteristicile fizice  și structura  
7.2.* Forţele nucleare. Energia de legătură  a nucleului  
7.3. Radioactivitatea  
     a. Descoperirea radioactivităţii. Transformări radioactive  
     b.*Legea dezintegrării radioactive  
7.4.* Reacţiile nucleare  
     a. Reacţiile nucleare. Caracteristici generale  
     b. Fisiunea nucleelor de uraniu  
     c. Reacţia în lanţ. Reactorul nuclear  
     d. Fuziunea termonucleară  
7.5.* Detectoare de radiaţii ionizante  
7.6.* Efectul biologic al radiaţiilor nucleare  
7.7.* Particule elementare  
     a. Descoperirea particulelor elementare  
     b. Particule și antiparticule  
7.8.*Interacţiuni fundamentale. Clasificarea particulelor elementare  

Capitolul 8. ELEMENTE DE ASTRONOMIE


8.1. Astronomia în cadrul știinţelor fizice  
     a. Obiectul și problemele fundamentale ale astronomiei  
     b. Metodele de cercetare astrofizică  
8.2. Elemente de astronomie practică  
     a. Mișcarea aparentă a stelelor. Constelaţiile 
     b. Sfera cerească și elementele ei  
     c. Mișcarea anuală aparentă a Soarelui.  Ecliptica  
     d. Sistemele de coordonate cerești.  Culminația aștrilor. Echinocțiile și solstițiile 
     e. Mișcarea periodică a Pământului și a Lunii.  Fazele Lunii. Eclipsele de Soare și de Lună 
     f. Timpul și măsurarea lui. Calendarul  
8.3. Sistemul Solar 
     a. Planetele de tip  terestru și planetele gigante. Sateliţii planetelor. Planetele pitice 
     b. Corpurile mici ale Sistemului Solar  
     c. Pământul. Structura internă, hidrosfera, atmosfera și magnetosfera Pământului.  Luna. Mareele 
     d. Noţiuni de cosmogonie. Originea și evoluţia Sistemului Solar  
8.4. Elemente de mecanică cerească 
     a. Mișcarea aparentă a planetelor.  Concepţia helio centrică a Universului  
     b. Perioada siderală și perioada sinodică de  revoluţie a planetelor. Legile lui Kepler  
8.5. Soarele  
     a. Structura internă și atmosfera Soarelui  
     b. Activitatea solară și relaţiile Soare–Pământ  
8.6. Stelele  
     a. Clasificarea stelelor  
     b. Diagrama „spectru–lumino zitate”. Evoluţia stelelor. Stelele variabile și nestaţionare  
8.7. Noţiuni de cosmologie  
     a. Galaxia noastră. Roiuri stelare.  Mișcarea proprie a stelelor și a Sistemului Solar.  Mișcarea de rotație a Galaxiei 
     b. Clasificarea galaxiilor.  Galaxii cu nuclee active. Quasarii.  Expansiunea Universului. Marea Explozie  

Capitolul 9. TABLOUL ȘTIINȚIFIC AL LUMII


9.1. Etapele de dezvoltare a tabloului fizic  al lumii  
9.2. Astronomia și concepţia știinţifică  despre lume