Informatica

Informatica ro

VIII-a

CAPITOLUL I. PĂSTRAREA INFORMAŢIEI ÎN FOILE DE CALCUL 


1.1. Elementele unei foi de calcul 
1.2. Tipuri de date 
1.3. Introducerea şi editarea datelor 
1.4. Formatarea datelor 
1.5. Formate numerice 

CAPITOLUL II. FORMULE ŞI CALCULE 


2.1. Operatori şi operanzi 
2.2. Adresarea celulelor 
2.3. Evaluarea formulelor 
2.4. Funcţii 

CAPITOLUL III. DIAGRAME ŞI OBIECTE GRAFICE 


3.1. Elementele unei diagrame 
3.2. Crearea diagramelor 
3.3. Editarea diagramelor 
3.4. Hărţi şi obiecte grafice 
3.5. Construirea graficelor 

CAPITOLUL IV. BAZE DE DATE 


4.1. Elementele unei baze de date 
4.2. Gestionarea listelor 
4.3. Sortarea inregistrărilor 
4.4. Selectarea inregistrărilor 

CAPITOLUL V. ALGORITMI 


5.1. Algoritmi şi executanţi 
5.2. Subalgoritmi 
5.3. Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor 
5.4. Algoritmi repetitivi. Ciclu cu condiţie 
5.5. Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor si conditie. Schema Logică
5.6. Algoritmi cu ramificări 
5.7. Algoritmul de funcţionare a calculatorului 
5.8. Generalităţi despre algoritmi 

 

2019