Geografia

Geografia ro

VIII-a

CAPITOLUL I. POZIŢIA FIZICO-GEOGRAFICĂ, STRUCTURA GEOLOGICĂ ŞI RELIEFUL


1. Teritoriul şi poziţia fizico-geografică 
2. Unităţile structurale
3. Evoluţia şi structura geologică a teritoriului 
4. Caracterizarea generală a reliefului 
5. Procesele de modelare a reliefului. Procesele endogene
6. Procesele exogene 
7. Unităţile de relief 

CAPITOLUL II. CLIMA ŞI APELE


8. Factorii de formare a climei 
9. Elementele climatice 
10. Anotimpurile 
11. Apele de suprafaţă. Râurile 
12. Apele stătătoare 
13. Apele subterane 

CAPITOLUL III. VEGETAŢIA, LUMEA ANIMALĂ ŞI SOLUL


15. Caracterizarea generală a vegetaţiei 
16. Asociaţiile vegetale. Vegetaţia de pădure 
17. Alte categorii de asociaţii vegetale 
18. Caracterizarea generală a lumii animale 
19. Complexele faunistice. Protecția lumii animale.
20. Caracterizarea generală a solului 
21. Tipurile de sol - Factorii de formare a solului.

CAPITOLUL IV. ZONELE NATURALE


22. Caracterizarea generală a zonelor naturale 
23. Zona de silvostepă 
24. Zona de stepă 
25. Zona naturală – rezultat al interacţiunii componentelor naturii

CAPITOLUL V. PROTECŢIA NATURII


26. Probleme ale mediului natural
27. Protecţia naturii
28. Ariile naturale protejate. Rezervaţiile ştiinţifice
29. Alte categorii de arii naturale protejate 
30. Mediul natural şi dezvoltarea durabilă

2019