Biologia

Biologia ro

VIII-a

Capitolul 1. Diversitatea în lumea vie 

1.1 Sistematica organismelor.  

1.2 Regnul Protiste. Diversitatea algelor.  

1.3 Regnul Ciuperci. Diversitatea ciupercilor.  

1.4 Regnul Plante. Filumuri: Muşchi; Ferigi; Gimnosperme; Angiosperme. Clase: Monocotiledonate,        Dicotiledonate.  

1.5 Licheni.  

1.6 Regnul Animale.  Animale nevertebrate. Încrengături: Celenterate; Viermi laţi; Viermi cilindrici; Viermi inelaţi;   Moluşte: lamelibranchiate, gasteropode, cefalopode; Artropode: insecte, arahnide, crustacee. Animale vertebrate: Peşti osoşi şi cartilaginoşi, Amfibieni, Reptile, Păsări, Mamifere. 

 

Capitolul 2. SISTEME VITALE 

2.1 Compoziţia chimică a celulei.  
2.2 Structura celulei. Particularităţi structurale  ale celulei vegetale  şi animale 
2.3 Schimbul de substanţe şi energie la nivel celular.    

2.4 Organizarea structurală a organismelor: celulă-ţesutorgan-organism.  

 

Capitolul 3. OCROTIREA MEDIULUI 

3.1 Influenţa factorilor nocivi: tutun, alcool, droguri asupra organismului uman.

3.2 Cancerul pulmonar.

Capitolul 4. SISTEME DE COORDONARE ȘI INTEGRARE ALE ORGANISMELOR ÎN MEDIU 

 4.1 Sisteme de coordonare şi reglare la om. 
 4.2 Particularităţi ale sistemului nervos la om. Structura sistemului nervos . Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic. Reflexe condiţionate şi necondiţionate. Activitatea nervoasă superioară. Igiena sistemului nervos partea II

4.3 Particularităţi ale sistemului endocrin la om.  
 
4.4 Glande endocrine: hipofiza, epifiza, glanda tiroidă, glandele suprarenale, timusul şi glande mixte: pancreasul, gonadele.  

Capitolul 5. SISTEME DE SUSȚINERE


5.1  Sistemul osos Scheletul. Caracteristica oaselor.  

 
5.2 Sistemul muscular la om. Grupele principale de muşchi. Structura, compoziţia şi proprietăţile   muşchilor.  
 
5.3 Fiziologia sistemului locomotor.  
 
5.4 Afecţiuni ale sistemului locomotor şi acordarea prim ajutor în caz de afecţiuni.  
 
5.5 Igiena sistemului locomotor.  

Capitolul 6. REPRODUCEREA ÎN LUMEA VIE 


6.1 Reproducerea la om.   Organe de reproducere
 
6.2 Fecundaţia, gestaţia şi naşterea la om.  
 
6.3 Creşterea şi dezvoltarea la om. Perioada de sugar, copilărie, adolescenţă, adult şi senescenţă.  
 
6.4 Educaţie sexuală. 

Capitolul 7. BIORITMURI 


7.1 Bioritmuri fiziologice de lungă durată la om: ciclul ovarian, ciclul uterin.    
 
7.2 Bioritmuri fiziologice de scurtă durată la om: ciclul cardiac, bioritmul temperaturii corpului  etc.  
 
7.3 Bioritmurile şi sănătatea

2019