Istoria

Istoria ro

IV-a

Capitolul 1. Istoria ne învață


Tema 1. Istoria – învățătoarea vieții
Tema 2. Izvoarele istorice 
Tema 3. Timpul și spațiul în istorie 
Tema 4. Familia mea în istorie 
Tema 5. Localitatea mea 


Capitolul 2. Fapte și personalități istorice


Tema 7. Întemeierea statului geto-dac. Regele Burebista 
Tema 8. Dacia romană. Decebal și Traian 
Tema 9. Întemeietorii țărilor române. Basarab I și Bogdan I 
Tema 10. Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun, conducători iscusiți
Tema 11. Ștefan cel Mare și Sfînt, domnitorul legendar 
Tema 12. Întîiul unificator de țară: Mihai Viteazul 
Tema 13. Epoca lui Vasile Lupu și Matei Basarab 
Tema 14. Dimitrie Cantemir, cărturarul universal 
Tema 15. Marii cronicari ai Țării Moldovei 
Tema 16. Gheorghe Asachi, om al culturii 
Tema 17. Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii 
Tema 18. Marea Unire de la 1918 
Tema 19. Republica Moldova, stat independent și democratic 
Tema 20. Europa, uniune a națiunilor libere 

Capitolul 3. Valori și tradiții în istorie


Tema 22. Cetățile, bastioane de apărare 
Tema 23. Biserici și mănăstiri  (2)
Tema 24. Educația, știința și cultura 
Tema 25. Obiceiuri și tradiții populare 
Tema 26. Locuința, hrana și vestimentația 
Tema 27. Copiii și viața lor în istorie 
Tema 28. Sinteză și autoevaluare 
Tema 29. Sinteză și autoevaluare finală 

2016