Matematica

Matematica ro

I-a

Modulul 1. Repetăm cu sîrguință, învățăm cu ușurință


1.1. Numere naturale pînă la 20
1.2. Adunarea și scăderea pînă la 20 (fără trecere peste ordin)
1.3. Numere naturale pînă la 100
1.4. Adunarea și scăderea pînă la 100 (fără trecere peste ordin)
1.5. Măsurări

Modulul 2. Adunăm rezervînd și scădem împrumutînd


Adunarea și scăderea numerelor naturale, pînă la 100


2.1. U + U = ZU. Adunarea pînă la 20, cu trecere peste ordin
2.2. ZU - U = U. Scăderea pînă la 20, cu trecere peste ordin
2.3. U + U = ZU. ZU - U = U. Adunarea și scăderea pînă la 20, cu trecere peste ordin
2.4. Probleme cu două operații a + (a+b), a + (a-b)
2.5. Adunarea și scăderea pînă la 20
2.6. Numere la Carnavalul Toamnei. Aflarea numerelor necunoscute
2.7. ZU + U = Z. Z - U = ZU. Adunarea și scăderea pînă la 100, cînd suma sau descăzutul este format din zeci întregi
2.8. ZU + U = ZU. ZU + ZU = ZU. ZU + ZU = Z. Adunarea pînă la 100, cu trecere peste ordin
2.9. Probleme cu două operații a - (b + c)
2.10. ZU - U = ZU. ZU - ZU = ZU. Z- ZU = ZU. Scăderea pînă la 100, cu trecere peste ordin
2.11. Problema cu două operații (a + b) - c, a-(b+c)
2.12. Adunarea și scăderea pîna la 10

Modulul 3. Înmulțim cu hărnicie, împărțim cu dărnicie


Înmulțirea și împărțirea tabelară

3.1. Operația de înmulțire
3.2. Componentele operației de înmulțire
3.3. Ordinea factorilor la înmulțire
3.4. Înmulțirea cu 1, cu 0
3.5. Înmulțirea cu 2
3.6. Probleme de mărire a unui număr de cîteva ori
3.7. Înmulțirea cu 3
3.8. Înmulțirea cu 4
3.9. Înmulțirea cu 5
3.10. Mărimi și măsuri
3.11. Înmulțirea mai multor numere
3.12. Probleme de măsuraree, cu înmulțiri
3.13. Cine seamănă culege. 
3.14. Operația de împărțire
3.15. Legături dintre împărțire și înmulțire
3.16. Cazuri speciale de împărțire
3.17. Împărțirea la 2
3.18. Probleme de micșorare a unui număr de cîteva ori
3.19. Împărțirea la 3
3.20. Împărțirea la 4 și la 5
3.21. Probleme de comparare prin împărțire
3.22. Probele înmulțirii
3.23. Probele împărțirii
3.24. Organizarea datelor în tabele
3.25. Înmulțirea și împărțirea cu 6
3.26. Înmulțirea și împărțirea cu 7
3.27. Înmulțirea și împărțirea cu 8
3.28. Înmulțirea și împărțirea cu 9
3.29  Înmulțirea și împărțirea cu 10
3.30. Tabla înmulțirii și împărțirii

Modulul 4. Calculăm și rezolvăm cu istețime


Operații aritmetice cu numere pînă la 100

4.1. Cantitatea. Prețul. Costul
4.2. Probleme despre cumpărare-vînzare
4.3. Rezolvarea problemelor compuse prin exercițiu
4.4. Ordinea efectuării operațiilor în exerciții cu paranteze
4.5. Ordinea efectuării operațiilor în exerciții fără paranteze
4.6. Ordinea efectuării operațiilor

Modulul 5. Modelăm creativ, măsurăm inventiv


Elemente intuitive de geometrie și măsurări

5.1. Puncte, linii și segmente
5.2. Figuri și corpuri geometrice
5.3. Măsurarea timpului. Ceasul
5.4. Măsurarea timpului. Calendarul
5.5. Măsurarea lungimii
5.6. Măsurarea masei
5.7. Măsurarea capacității
5.8. Cantitatea, prețul, costul.

Copuri geometrice

 

2015