Chimia

Chimia ro

XII-a

CAPITOLUL 1 ALDEHIDE.  ACIZI CARBOXILICI. ESTERI

1.1.Alehide

1.2. Acizii monocarboxilici saturaţi (alcanoici)

1.3. Esterii

CAPITOLUL 2 COMPUŞI ORGANICI  DE IMPORTANŢĂ VITALĂ  ŞI INDUSTRIALĂ

2.1. Grasimile

2.2. Hidraţii de carbon (zaharidele sau glucidele)

2.3. Aminoacizii şi proteinele

2.4. Noţiuni de vitamine şi fermenţi (enzime)

2.5. Compuşii macromoleculari sintetici

CAPITOLUL 3 GENERALIZAREA CURSULUI  DE CHIMIE ORGANICĂ

3.1. Corelaţia compoziţie-structură-proprietăţi

3.2. Relaţia dintre structura şi proprietăţile compuşilor organici şi anorganici

3.3. Elaborarea lucrării (tezei):  Chimia organică în creaţia liceenilor

CAPITOLUL 4 REACŢIILE ÎN PRODUCEREA  CHIMICĂ

4.1. Legităţile decurgerii reacţiilor chimice

4.2. Tehnologia chimică

CAPITOLUL 5 NOŢIUNE DE ANALIZĂ CHIMICĂ

5.1. Reacţiile analitice. Semnalul analitic

5.2. Soluţiile. compoziţia şi concentraţia soluţiilor

5.3. Teoria disociaţiei electrolitice

5.4. Echilibre în sisteme eterogene

5.5. Echilibrul chimic la disocierea electroliţilor slabi

CAPITOLUL 6 NOŢIUNE DE ANALIZĂ  CALITATIVĂ

6.1. Clasificarea acido-bazică  a cationilor în analiza calitativa

6.2. Reacţii de identificare a cationilor

CAPITOLUL 7 ANALIZA CANTITATIVĂ. TITRIMETRIA (VOLUMETRIA)

7.1. Metode titrimetrice (volumetrice) de analiză. Generalităţi

CAPITOLUL 8 DIVERSITATEA ŞI UNITATEA  CHIMICĂ A LUMII SUBSTANŢELOR

8.1. Unitatea substanţelor anorganice şi organice

8.2. Legătura genetică în chimia anorganică şi organică

CAPITOLUL 9 CHIMIA ÎN VIAŢA SOCIETĂŢII

9.1. Chimia în activitatea cotidian

9.2. Chimia şi produsele alimentare

9.3. Chimia şi produsele farmaceutice

9.4. Chimia şi produsele de igienă şi cosmetic

9.5. Chimia şi calitatea vieţi

Reactii calitative pentru identificarea compusilor organici

2017