Chimia

Chimia ro

X-a

CAPITOLUL 1


1.1. Noțiunile și legile fundamentale ale chimiei. Reacțiile chimice
1.1. Obiectul de studiu al chimiei 
1.1.1. Obiectul de studiu al chimiei 
1.1.2. Locul chimiei între celelalte științe ale naturii 
1.2. Legile fundamentale ale chimiei. Teoria atomo-moleculară
1.2.1. Teoria atomo-moleculară
1.2.2. Legea constanței compoziției 
1.2.3. Legea conservării masei substanțelor 
1.2.4. Legea lui Avogadro 
1.3. Limbajul chimic 
1.3.1. Simbolica chimică 
1.3.2. Nomenclatura chimică 
1.4. Efectele termice ale reacțiilor chimice
1.5. Reacții rapide și lente. Reacții reversibile și ireversibile
1.6. Clasificarea reacțiilor chimice 

CAPITOLUL 2. Structura atomului și legea periodicității 


2.1. Compoziția atomului. Modelul nuclear al atomului 
*2.2. Starea electronilor în atomi 
2.3. Structura învelișului electronic al atomului. Legea periodicității 
2.3.1. Repartizarea pe niveluri energetice a electronilor în atomii elementelor din perioadele I-IV 41
*2.3.2. Configurațiile electronice ale atomilor elementelor din perioadele I-IV. Valențele posibile ale elementelor 
2.4. Sensul fizic al legii periodicității. Caracterizarea elementului chimic în funcție de poziția lui
în sistemul periodic 
2.5. Schimbarea periodică a proprietăților elementelor 
2.6. Importanța legii periodicității 

CAPITOLUL 3. Legătura chimică și structura substanței 


3.1. Tipurile de legături chimice 
3.2. Legătura covalentă 
3.2.1. Formarea legăturii covalente 
3.2.2. Rețelele cristaline. Proprietățile substanțelor cu legături covalente 
*3.2.3. Forma spațială a moleculelor cu legătură covalentă 
3.3. Legătura ionică 
3.3.1. Formarea legăturii ionice 
3.3.2. Proprietățile ionilor și ale substanțelor cu legătură ionică 
*3.4. Mecanismul donor-acceptor de formare a legăturii covalente 
3.5. Legătura de hidrogen 
3.6. Legătura metalică

CAPITOLUL 4 Soluțiile. Disociația electrolitică 


4.1. Dizolvarea. Soluțiile 
4.2. Solubilitatea substanțelor 
*4.2.1. Dependența solubilității de temperatură 
**4.2.2. Coeficientul de solubilitate 
4.3. Metode cantitative de exprimare a compoziției soluțiilor 
4.3.1. Partea de masă a substanței dizolvate în soluție 
4.3.2. Calculul masei soluției și al masei substanței dizolvate în ea dacă se cunoaște volumul și densitatea soluției, precum și partea de masă a substanței dizolvate în ea 
*4.3.3. Concentrația molară a soluțiilor 
4.4. Teoria disociației electrolitice 
4.4.1. Mecanismul disociației electrolitice 
4.4.2. *Gradul de disociere. Electroliți tari și slabi 
4.4.3. Disocierea acizilor 
4.4.4. Disocierea bazelor 
4.4.5. Disocierea sărurilor 
4.5. Disocierea apei și mediul de reacție 
4.6. Interacțiuni în soluțiile de electroliți 
4.6.1. Proprietățile chimice ale acizilor 
4.6.2. Proprietățile chimice ale bazelor 
4.6.3. Proprietățile chimice ale oxizilor 
4.6.4. Proprietățile chimice ale sărurilor 
4.6.5. Reacția de neutralizare 
*4.7. Hidroliza sărurilor 
*4.8. Calcule după ecuațiile chimice dacă una din substanțele reactante este luată în exces 

CAPITOLUL 5. Procese de oxidoreducere 


5.1. Esența reacțiilor de oxidoreducere 
*5.2. Metoda bilanțului electronic 
5.3. Seria tensiunii metalelor 
*5.4. Coroziunea metalelor și metodele de combatere a ei 
5.4.1. Esența coroziunii 
5.4.2. Tipuri de coroziune 
5.4.3. Metode de combatere a coroziunii 
*5.5. Electroliza 
5.5.1. Esența electrolizei. Electroliza topiturilor 
5.5.2. Electroliza soluțiilor apoase de electroliți 
5.5.3. Aplicațiile electrolizei

CAPITOLUL 6. Nemetalele 


6.1. Caracterizarea generală a nemetalelor 
6.2. Structura și proprietățile nemetalelor 
6.2.1. Structura și proprietățile fizice ale nemetalelor 
6.2.2. Obținerea nemetalelor 
6.2.3. Proprietățile chimice ale nemetalelor 
6.2.4. Utilizarea nemetalelor 
6.3. Compușii hidrogenați ai nemetalelor 
6.3.1. Structura, proprietățile fizice, aplicarea 
6.3.2. Obținerea compușilor hidrogenați ai nemetalelor 
6.3.3. Caracterizarea comparativă a proprietăților chimice ale compușilor hidrogenați ai nemetalelor 
6.4. Oxizii nemetalelor și acizii oxigenați 
6.4.1. Clasificarea, nomenclatura și proprietățile
fizice ale oxizilor nemetalelor 
6.4.2. Obținerea oxizilor nemetalelor 
6.4.3. Proprietățile chimice ale oxizilor nemetalelor 
6.4.4. Caracterizarea comparativă a proprietăților chimice ale acizilor oxigenați 
6.4.5. Obținerea acizilor oxigenați 
6.5. Sărurile acizilor oxigenați și neoxigenați 
6.5.1. Compoziția, structura și proprietățile fizice ale sărurilor 
6.5.2. Proprietățile chimice ale sărurilor 
6.5.3. Obținerea sărurilor 
6.5.4. Utilizarea sărurilor 

CAPITOLUL 7. Metalele 


7.1. Caracterizarea generală a metalelor 
7.2. Proprietățile chimice ale metalelor 
*7.3. Reacțiile calitative ale cationilor de metale 
7.4. Obținerea metalelor 
7.5. Elementele chimice din sistemele biologice 
7.6. Oxizii și hidroxizii metalelor 
*7.7. Metalele grele și organismul uman
*7.8. Metalele – utilizarea, rolul biologic
*7.9. Metalele - rezolvarea problemelor
*7.10.Legătura genetică a metalelor și a compușilor lor

CAPITOLUL 8. Importanța și rolul substanțelor anorganice pentru viața și sănătatea omului 


8.1. Legătura genetică dintre clasele de compuși anorganici 
8.2. Importanța substanțelor anorganice și rolul lor pentru viața și sănătatea omului 
8.3. Chimia și protecția mediului 
*8.4 Aliajele
*8.5.Reacţiile chimice în viaţa omului

2012