Румынский язык и литература

Румынский язык и литература ru

11 класс


Limba română

Unitatea 1

Adolescentul și societatea

Oameni și caractere
Ereditatea sau educaţia determină caracterul?
Credeţi în soartă?
Laborator. Condiţional+conjunctiv
Practic. Curriculum vitae

Arta comunicării

Arta de a găsi argumente
Laborator. Verbul. Modurile nepersonale. Infinitivul (situaţii de utilizare) 
Vorba dulce mult aduce
Laborator. Condiţional+conjunctiv cu verbe reflexive
Practic. Cererea 
Evaluare

Unitatea 2

Adolescentul și natura

Protecţia mediului
Natura și noi
Laborator. Interjecţia
Rolul guvernelor în rezolvarea problemelor protecţiei mediului
Laborator. Substantivul. Cazul genitiv
Progres sau regres? (Raportul dezvoltare economică –
protecţia mediului)
Proiecte de redresare a mediului
Laborator. Adjectivul. Gradele de comparaţie
Practic. Avizul

Unitatea 3

Adolescentul și lumea

Copilăria
Persoana care m-a influenţat cel mai mult în viaţă
Laborator. Pronume personale în acuzativ
Sărbători și tradiţii
Salutul – cartea de vizită (semnificaţii ale salutului
la diferite popoare)
Laborator. Ortografia adverbelor
Atitudinea faţă de cei în etate – tradiţie sau datorie?
Laborator. Ortografia numelor proprii de origine străină
Relaţia părinţi-copii la diferite popoare
Laborator. Numerale colective
Practic. Procura 
Evaluare

Unitatea 4

Adolescentul și arta, cultura

Mass-media
Ziarul preferat, revista preferată  90 Calităţi sine qua non pentru ziaristul modern 
Laborator. Pronumele personale în dativ
Practic. Reportaj
Codul bunelor maniere
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face
Laborator. Modul imperativ. Diateza reflexivă
Practic. Scrisoarea
Evaluare

Unitatea 5

Adolescentul și patria

Mari nume românești din trecut
Petru Movilă, ctitor al culturii
Laborator. Timpul trecut
Practic. Scrieri funcţionale
Mari nume românești din prezent
Mihai Volontir, actorul care știe să joace tăcerea
Laborator. Modul indicativ. Timpul prezent
Reprezentanţi remarcabili ai minorităţilor naţionale/ etniilor conlocuitoare din Republica Moldova
Evaluare

Literatura Română

Unitatea 1

Adolescentul și valorile tradiţiei

George Coșbuc
Mama
Trei, Doamne, și toţi trei
Octavian Goga
Bătrîni
Mihail Sadoveanu
Baltagul
Evaluare
Tudor Arghezi
Testament
George Bacovia
Amurg violet

Unitatea 2

Adolescentul și valorile lumii moderne

Eminesciana (lecturi)
Basm (Geo Bogza)
De parcă te ascultă Eminescu (Vasile Romanciuc)
Dumitru Matcovschi
Părinţii
Chipul tău
Ion Vatamanu
Mama
Grigore Vieru
Iartă-mă
Tu
Adrian Păunescu
Repetabila povară
Evaluare
Ion Druţă
Păsările tinereţii noastre
Frunze de dor
Pămîntul, apa și virgulele
Nicolae Dabija
De dragoste
Nicolae Labiș
Moartea căprioarei
Evaluare
Leonida Lari
Eterna
Tei înfloriţi